Proč podnikat udržitelně?

Proč podnikat udržitelně?

Udržitelnost, udržitelný rozvoj

Pojmy jako udržitelnost, společenská odpovědnost a zdravá firemní kultura nejsou již zdaleka tématy důležitými jen pro velké nadnárodní korporace. Své místo by měly mít i v diskuzích o směřování strategií a dalším rozvoji menších a středních firem, protože pohled na firemní prosperitu již nějakou dobu neudávají jen finanční ukazatele.

Velmi zjednodušeně řečeno – lidstvo svůj běh za blahobytem na planetě přestřelilo. Zatímco v roce 1970 se planeta dokázala ještě zregenerovat sama, dnes již virtuálně podle organizace Global Footprint Network obýváme jeden a třičtvrtě planety Země.

Představme si to na příkladu:

Vaše firma vydělá ročně v zisku 8 milionů, ale spotřebuje za stejné období 14 milionů a takto hýří rok co rok bez dalších opatření. Jako majitel firmy byste přeci nikdy takové nezodpovědné zadlužení nedopustil. A proto téma „udržitelné podnikání“ není móda, ani přechodný trend, ale nutnost.

Říkáte si, že roli „zachránce planety“ musí převzít hlavně velké nadnárodní korporace, hybatelé světové ekonomiky a státy? To je jistě pravda, ale právě oni již začali přenášet tzv. společenskou odpovědnost na své dodavatele, obchodní partnery i na trh samotný. Navíc témata udržitelného rozvoje jsou nedílnou součástí i probíhající průmyslové revoluce 4.0. Mnohé malé a střední podniky již tuto změnu pocítily, a i zde platí přísloví – připraveným štěstí přeje.

Jaký konkrétní přínos pro svoji činnost mohou malé a střední podniky očekávat transformací v udržitelnou firmu?

  • Pozitivně se zviditelní na trhu,
  • stanou se atraktivním zaměstnavatelem pro mladé talenty,
  • usnadní svoji expanzi do světa,
  • přirozeně sníží náklady,
  • zvýší svoji důvěryhodnost pro banky,
  • budou připraveni na opatření EU,
  • stabilizují svoji prosperitu pro budoucnost,
  • zkvalitní firemní kulturu,
  • zprávou o udržitelnosti odhalí svoji originalitu.

A nakonec, když toto vše sečtou, přispějí svým dílem k záchraně planety. A to už stojí za úvahu, ne?

Autorkou článku je Lenka Heuerová, regionální ředitelka TAB Board Praha – JIH