Nástroje TAB Board

Nástroje TAB Board

Nástroje, které jsou vám jako členům TAB Board k dispozici jsou vyvinuty a určeny speciálně pro malé a středně velké firmy a mohou zásadním způsobem přispět ke zdokonalení vaší firmy.

Všechny nástroje jsou záměrně koncipovány tak, aby je bylo možné využívat na jednáních TAB Board i na koučovacích schůzkách. Používání stejných nástrojů umožňuje členům boardu pohybovat se na „stejné půdě“ při projednávání svých záležitostí.

Poskytnou vám nezávislý a objektivní pohled na vaší společnost. Umožní vám porovnat vaše představy a očekávání týkající se podnikání s pohledem klíčových pracovníků nebo spolumajitelů.

  • Poskytují praktický přístup k vytváření i realizaci strategického plánu firmy
  • Sjednocují osobní vizi vlastníka firmy s vizí společnosti
  • Pomáhají manažerům sestavit jejich priority a soustředit se na aktivity, které budou mít největší dopad na rozvoj firmy

Získané informace mají zásadní význam pro správné rozhodování a investování vhodných zdrojů, které urychlí rozvoj vaší firmy.