Často řešená témata

Často řešená témata

Obchod a marketing

Asi budete souhlasit, že obchod a marketing ze všeho nejvíce ovlivňují vaše podnikání. Bez jasných cílů v prodeji a marketingu, včetně plánu na jejich dosažení – riskujete, že skončíte jako jeden z tisíců podniků každý rok. Tyto firmy neuspěly nejen vinou špatného způsobu řízení a vedení firmy či “ne-vlastněním” špičkového produktu, ale i prostým nedostatkem efektivních technik prodeje a marketingu.

 

Členství v TAB vám pomůže

 • zorganizovat si vaše obchodní cíle
 • vytvořit si jasný obchodní a marketingový plán, který je náležitě sladěn s vaší vizí růstu firmy.

Už nebudete muset říkat “já nevím, co mám dělat”, “nemám peníze na rozvoj firmy”, nebo některou z dalších podobných výmluv a nářků podnikatelů a živnostníků u nás i ve světě.

 

Vztahy s obchodními partnery

Ego, peníze, stres, měsíční režie a denní výdaje – obchodní partnerství jsou hodně jako manželství. A stejně jako téměř polovina všech manželství se rozpadne, tak i obchodní partnerství může selhat tváří v tvář podnikatelským výzvám.

Chcete vědět, jak ostatní majitelé firem zvládají svá obchodní partnerství a výzvy s ním spojené?

Členství v TAB vám poskytne přístup k ostatním podnikatelům, kteří se již úspěšně zabývali podobnými otázkami. Přesuňte se od osobních sporů a konfliktních vizí do plnění společných cílů pro společnost.

TAB vám umožní přístup k pravým a vyzkoušeným strategiím, díky nimž budete moci dosáhnout lepšího a sladěného prostředí ve firmě s vaším obchodním partnerem.

 

Personální otázky

Kandidáti na pozice ve vaší firmě představují významnou investici do vaší společnosti. Jako u každého investičního rozhodnutí potřebujete učinit správné rozhodnutí – nejlépe hned napoprvé. To znamená vědět, jak:

 

 • správně vybírat,
 • efektivně trénovat
 • motivovat vaše zaměstnance.

Efektivní získávání talentů je složitý proces, především chcete-li vytvořit kvalitní tým, který splní vaše očekávání.

Členství v TAB Board vám pomůže si vytvořit plán:

 • jak řešit složité problémy okolo zaměstnanců
 • jak řídit podnikovou výkonnost
 • jak dosáhnout výsledků, které vaše organizace potřebuje, aby uspěla v dnešní době turbulentního trhu a tvrdého konkurenčního prostředí.

TAB vám pomůže usnadnit akviziční proces ve vaší firmě tak, aby zajistil co největší návratnost investice do vašich lidských zdrojů.

 

Rovnováha mezi osobním a pracovním životem

Jako podnikatel to určitě znáte – je velmi snadné smazat hranici mezi prací a osobním životem. Vaše práce je váš život a váš život je vaše práce – a někdy tak ztrácíte přehled o tom, “co je co”. I když není nic špatného na vášni “pracovat”, časem určitě nebudete chtít být stále zaneprázdněn a zcela “zapomenout” na svůj osobní život.

Členství v TAB vám může pomoci vytvořit si – metodami orientovanými na výsledky – plán, jak restrukturalizovat vaše podnikání a získat více času na své osobní zájmy a koníčky. Cílem je mít “více” nejen z vaší práce ve firmě, ale i z osobního života a dosáhnout tak životní rovnováhy.

A jak můžete pracovat méně hodin, a přesto být úspěšný?

Členství v TAB vám pomůže najít odpovědi na tuto důležitou otázku tak, aby se vám snadno a úspěšně podařilo skloubit váš profesní i osobní život.

 

Rodinné firmy

Jednou z nejúspěšnějších forem podnikání jsou firmy rodinné (například Baťa, Koh-i-Noor, Kofola apod.), abychom jmenovali alespoň některé. U nás i ve světě najdete celou řadu silných osobností a podnikatelských záměrů, které mohou rodinný podnik buď stabilizovat na dlouhá období, anebo vytvářet konflikt.

Členství v TAB vám pomůže si vytvořit strategický přístup i k této důležité oblasti tak, aby co nejlépe řešil i ty nejsložitější záležitosti v rodinném podnikání. TAB vás nasměruje na strategie, které vám umožní včas řešit nástupnické výzvy v rodinném podnikání – dříve, než způsobí velké problémy, jak v rodině, tak i ve vlastním podnikání.

Kdokoli řekl, že propojovat podnikání s rodinou byl špatný nápad, nikdy nebyl členem TAB Board.

 

Rozvoj společnosti

V podnikatelském světě vypadá termín “zlepšení podnikání” jako cíl nějaké počítačové hry. Pokud jste ale příliš zaneprázdněni s denní provozní činností ve firmě, nejste pravděpodobně schopni si připravit firemní strategii, která odpovídá aktuální situaci na trhu, ani si vytvořit a realizovat výkonný akční plán, který vám přinese vyšší produktivitu a ziskovost firmy.

Díky kolektivní zkušenosti členů vašeho TAB boardu si budete moci rychleji ověřovat své nové nápady, nechat si oponovat připravované projekty a realizační plány. Budete tak schopni snadno učinit „správná“ rozhodnutí a provést klíčové změny ve vašich cílech, strategiích a plánech, které pak povedou k výšší úrovni a zlepšení vašeho podnikání i stavu firmy.

Se zaměřením na nové osobní i firemní cíle, strategii a očekávaný výsledek, vám členství v TAB Board pomůže zefektivnit váš pracovní den, přeplněný operativními aktivitami a nasměruje tak vaše podnikání tím správným směrem.

 

Strategie odchodu z firmy

Jistě znáte slavnou Caesarovu větu: “Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem”. Avšak jednoho dne přijde čas odejít. A bez jasné strategie odchodu z firmy, budete čelit těžkému podnikatelskému rozhodnutí.

 

 • Budete firmu prodávat nebo bude prodána?
 • Je rodinný příslušník – dědic – schopen převzít vaše podnikání?
 • Existují ochranné známky, patenty nebo autorská práva, která je potřeba vzít v úvahu?

Členství v TAB vám pomůže vytvořit strategický přístup i k této oblasti tak, aby co nejlépe řešila i ty nejsložitější problémy spojené s nástupnictvím ve vaší firmě.

Předem připravený proces odchodu z firmy, může být jedním z nejvíce lukrativních obchodů, který učiníte v průběhu celého života vaší společnosti. TAB vám pomůže zhodnotit a prodat váš podnik bez toho, abyste byl nevýhodně “prodán” nebo neřízeně “převzat”.