Chyby v networkingu

Chyby v networkingu

Networking je podle Wikipedie definován jako vytváření vztahů mezi lidmi, vzájemnou výměnu informací a udržování osobních kontaktů, vedoucí k vytvoření sítě konexí. Podle Anne Boeové je networking procesem vytváření a spřádání osobních a profesních kontaktů s lidmi s cílem získat: osobní doporučení, rady, informace, podporu a energii. Většina lidí dává přednost navazování kontaktů s lidmi ze svého oboru.

Pro ředitele a majitele středních a menších společností má však smysl setkávat se s lidmi z různých oborů. Tímto způsobem se můžete „dozvědět i o nových obchodních modelech, technologiích, marketingových strategiích atd…

Stejně jako v jiných obchodních aktivitách i v této klíčové činnosti existuje správný a špatný způsob. Zde jsou uvedena běžná úskalí, která mohou stát v cestě úspěšnému rozvoji vaší profesní sítě:

Jít „do hry“ bez herního plánu

Někteří vedoucí pracovníci jsou přesvědčeni o tom, že na networkingových akcích mohou vystupovat „naostro“. Nemají v hlavě cíl, kterého chtějí dosáhnout, ani se na akci předem dostatečně nepřipraví tím, že by si zjistili, kdo by se jí mohl zúčastnit. Improvizace na místě však není nejefektivnějším přístupem k networkingu. Nikdo si nechce vyhradit čas na opakování informací, které jsou snadno dostupné online.

Před účastí na akci byste měli pokud možno důkladně prozkoumat seznam účastníků a poté se podívat na „profil vašeho [potenciálního] kontaktu na LinkedIn, webové stránky společnosti a případně všechny příspěvky, které napsali.

„Vše se točí kolem vás“

Účast na networkingové akci není výzvou k tomu, abyste trávili veškerý čas monopolními rozhovory nebo dlouhým vyprávěním o svém osobním a/nebo profesním životě.

Smyslem efektivního networkingu je využít příležitosti poznat ostatní a to, co je v jejich pracovním životě pohání. Nezapomeňte klást otázky a projevovat zájem o to, co vám ostatní chtějí říci.

Neochota pomáhat ostatním

Jak bylo uvedeno, úspěšné navazování kontaktů neznamená, že se budete soustředit jen na sebe a své vlastní potřeby. Přijďte na networking s cílem pomoci ostatním svou moudrostí a odbornými znalostmi.

Když si postavíte ve své síti pověst člověka vstřícného, lidé budou chtít na oplátku pomoci vám. Kdykoli je to možné, reagujte nadšeně na žádosti o radu nebo vedení, „pak jděte dál, abyste zjistili, co potřebují, a aktivně jim to poskytněte“.

Nedodržení následných opatření

To je možná nejzásadnější chyba související s možnostmi navazování kontaktů. Řekněme, že se na konferenci seznámíte s několika zajímavými lidmi, vyměníte si kontaktní informace, dohodnete se, že zůstanete v kontaktu atd. Pokud na ně nebudete navazovat, můžete přijít o klíčový zdroj pro budoucí profesní potřeby a příležitosti. „Do jednoho nebo dvou dnů jim pošlete osobní e-mail nebo zprávu, ve které jim poděkujete za jejich čas, zrekapitulujete hlavní body a navrhněte další krok,“ radí LinkedIn. Když oslovíte někoho, s kým jste se setkali v rámci networkingu, „ukazuje to, že máte zájem, jste spolehliví a aktivní“.

Připojení k integrované síti

Těmto a podobným chybám se můžete vyhnout, pokud se zapojíte do integrované sítě, jako je The Alternative Board.

Když se stanete členem TAB, získáte kromě členství v alternativním Boardu i okamžité spojení s dalšími vedoucími pracovníky nejen ve vaší komunitě, ale i ve světě, kde je TAB etablován. Můžete tak čerpat kontakty i zkušenosti z globální sítě generálních ředitelů a majitelů firem.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme. info@tabcz.cz