Rovnováha mezi prací a osobním životem

Rovnováha mezi osobním a pracovním životem

Jako podnikatel to určitě znáte – je velmi snadné smazat hranici mezi prací a osobním životem. Vaše práce je váš život a váš život je vaše práce – a někdy tak ztrácíte přehled o tom, “co je co”. I když není nic špatného na vášni “pracovat”, časem určitě nebudete chtít být stále zaneprázdněn a zcela “zapomenout” na svůj osobní život.

Členství v TAB vám může pomoci vytvořit si – metodami orientovanými na výsledky – plán, jak restrukturalizovat vaše podnikání a získat více času na své osobní zájmy a koníčky. Cílem je mít “více” nejen z vaší práce ve firmě, ale i z osobního života a dosáhnout tak životní rovnováhy.

A jak můžete pracovat méně hodin, a přesto být úspěšný?

Členství v TAB vám pomůže najít odpovědi na tuto důležitou otázku tak, aby se vám snadno a úspěšně podařilo skloubit váš profesní i osobní život.