5 zásadních otázek pro zlepšení podnikatelského myšlení

5 zásadních otázek pro zlepšení podnikatelského myšlení

Silné a pozitivní myšlení je skutečně jednou z největších hnacích sil úspěchu v podnikání. Co ale skutečně znamená „silné myšlení“?

Úspěšní podnikatelé jsou jistým způsobem jiní než ostatní. Jsou to mistři. Jsou to inovátoři. A jsou houževnatí. Nejlepší z těchto podnikatelů vědí, jak řídit prodej, vést své týmy a organizovat růst a rozvoj své firmy. Není asi překvapením, že tito podnikatelé mají společné rysy, které je předurčují k úspěchu v pracovním i osobním životě.

Tyto vlastnosti se týkají správně nastaveného myšlení, uvažování, dovedností a aktivit – témat, která se často probírají na zasedáních TAB Boardů. Z těchto několika vlastností je pro rozvoj podnikání jednoznačně na prvním místě nastavení mysli, ale paradoxně právě mysl je také tím, co nám obvykle brání v dosažení našich cílů.

Silné a pozitivní myšlení managera je skutečně jednou z největších hnacích sil podnikatelského úspěchu. Co ale silné myšlení skutečně znamená? Zřejmou odpovědí je odhodlání, přístup k výzvám a možná i pořádná dávka tvrdohlavosti. Skutečně „vítězné myšlení“ však vyžaduje ještě něco navíc.

Vyžaduje sebereflexi

Chcete-li posoudit své vlastní myšlení – v pracovním i v osobním životě – položte si těchto pět klíčových otázek:

1. Jak moc jsem odhodlaný?

Závazek je akt, kdy se v mysli a duchu zavážete k nějakému cíli nebo jednání. Ujasněme si však, že mít cíl není totéž jako být odhodlaný ho dosáhnout. Cíl je něco, čeho chcete dosáhnout, zatímco závazek je vnitřní pohnutka, která vás k němu dovede.

Závazek je také známý tím, že je obtížně měřitelný. Stanovení cílů a práce na jejich dosažení jsou pro většinu podnikatelů standardní vizí, ale jaký je váš práh pro překonávání zádrhelů, překážek a nesnází?

Klíčovou součástí odhodlání je chytré plánování. Nepředstavujte si jen úspěch, ale také si stanovte strategii, jak překonáte všechny nevyhnutelné překážky.

2. Věřím tomu, co dělám?

Mnoho lidí začíná podnikat na základě určité kombinace svých osobnostních vlastností, odborných znalostí a životaschopnosti trhu. Stále více podnikatelů se však řídí svou vášní a radostí. Je možné, že právě vášeň a radost souvisí se zaváděním nových produktů a služeb. Může se projevovat jako přispívání k veřejnému blahu. Nebo je možná majitel firmy poháněn inovacemi a futurismem.

Konkrétní podnět k zahájení podnikání je mnohem méně důležitý než přesvědčení o důležitosti toho, co děláte. Tím, že do svého podnikání a poslání vnesete smysl a účel, podstatně tím posílíte své podnikatelské myšlení.

3. Věřím si?

Sebedůvěra je nezbytnou součástí vítězného myšlení podnikatele. Věřit ve vlastní schopnost založit, vést a rozvíjet firmu vyžaduje velkou dávku „drzosti“. Je však důležité nezaměňovat odvahu s nebojácností – a pořádná dávka strachu je vlastně dobrá. Schopnost podnikatele přeměnit osobní strach v pozitivní akci mu dává možnost být lepším lídrem v podnikání.

Sebedůvěra vám umožní podstupovat promyšlená rizika, poučit se z neúspěchů a využít vaše schopnosti k dosažení vašich cílů. Pokud se potýkáte s pochybnostmi o sobě samých, ale přesto máte podnikatelské ambice, je pravděpodobně vhodná doba zapracovat na zlepšení své sebedůvěry. Začíná to rozpoznáním vašich silných stránek, oceněním vašich talentů a získáním důvěry ve vaše schopnosti činit správná rozhodnutí.

4. Vnímám neúspěchy jako selhání, nebo jako příležitost k učení?

Ačkoli to nikdy není lehké, podnikatelé se ve skutečnosti učí více ze svých neúspěchů než z úspěchů. První automobilka Henryho Forda zkrachovala ještě předtím, než založil Ford Motor Company. První kreslený film Walta Disneyho byl propadák. A snad nejznámější je vyhazov Steva Jobse ze společnosti Apple. Následně byl samozřejmě znovu přijat a postaral se o raketový vzestup společnosti Apple, která se stala dosud největší firmou na světě.

Jde o to, že neúspěchy, i ty největší, jsou často jiskrou, která uvede do pohybu inovace. Neúspěch spojený se zvídavostí může podnikatelům posloužit jako mistrovská lekce toho, co fungovalo, co nefungovalo a jaká je nejlepší cesta vpřed.

5. Mám fixní, nebo růstové myšlení?

Správné myšlení zaměřené na růst je zásadní pro to, abyste se stali vedoucím pracovníkem. Oproti tomu fixní myšlení je omezující systém přesvědčení, který předpokládá, že talent, inteligence a správná cesta vpřed jsou rigidní a neúprosné. Toto myšlení může být pro podnikatele a pro úspěch jejich organizací oslabující. Vzpomeňte si na všechny ty případy, kdy jste slyšeli majitele firmy říkat: „Takto jsme to tady prostě dělali vždycky.“ To je pravda, ale kam je tento přístup přivedl?

Na druhou stranu majitelé firem s myšlením zaměřeným na růst jsou otevřeni inovacím, změnám a překonávání výzev. Věří, že talent lze rozvíjet prostřednictvím zkušeností a vzděláváním. Podnikatelé s tímto typem myšlením mají tendenci učit se celý život. Jsou inovátory ve svém vlastním odvětví i v celém svém oboru. Růstové myšlení je skutečně téměř předpokladem úspěchu.

Udělejte si čas a zamyslete se nad těmito důležitými otázkami souvisejícími s růstovým myšlením a nad tím, jak se týkají vás. Díky tomu, že se do tohoto tématu ponoříte a trochu poznáte sami sebe, se téměř jistě kvalifikujete jako člověk s růstovým myšlením. A to je ta nejlepší cesta, jak se stát majitelem firmy, kterým jste kdy chtěli být.

Jason Zickerman

President/CEO, The Alternative Board, TAB World Headquarters |