Pracovní vs. osobní život zaměstnanců

Pracovní vs. osobní život zaměstnanců

V tvrdém boji o získání a udržení kvalitních zaměstnanců se menší firmy mohou někdy cítit znevýhodněné. Ale i když nemají k dispozici tak velké zdroje jako HR oddělení větších společností, mohou jim konkurovat, pokud se ve svém úsilí zaměří na nalezení a udržování správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem svých zaměstnanců.

Když svými kroky a zásadami prokážete, že si ceníte pohody svých zaměstnanců, bystří uchazeči o zaměstnání si toho všimnou a budou jim věnovat zvláštní pozornost. A vám, jako majiteli firmy se to vyplatí.

Návratnost investic pro zaměstnavatele

Jakou návratnost investic si může podnik slibovat od důrazu na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem svých zaměstnanců? To je otázka, kterou si možná majitelé malých a středních firem na začátku pokládají. Odpověď je poměrně jednoduchá a ve výsledku i přepočitatelná na peníze.

Faktem totiž je, že v momentě, kdy se zaměříte na budování pracovního prostředí, ve kterém se zaměstnanci necítí permanentně ve stresu, budou produktivnější, efektivnější a lepší ve vzájemné komunikaci. Mezi další výhody pro zaměstnavatele pak patří i potenciální snížení počtu pracovních neschopností, kdy si pracovníci mohou vzít volno a načerpat novou energii, a větší pocit angažovanosti, což může vést k vyšší míře loajality zaměstnanců. Navíc je běžné, že se zaměstnanci cítí šťastnější, zdravější a spokojenější, když mohou sladit pracovní a životní povinnosti. A mít šťastné a spokojené zaměstnance je snem každého zaměstnavatele.

Hodnota flexibility

V dnešní době stále více stávajících, a i budoucích zaměstnanců vyhledává při úvahách o své práci zaměstnavatele, kteří nabízejí flexibilní pracovní podmínky. Zejména nová generace zaměstnanců touží například po dovolené navíc, flexibilní pracovní době nebo možnosti pracovat z domova. Moudří zaměstnavatelé, kterým leží na srdci well-being jejich zaměstnanců, by tak měli nad těmito požadavky uvažovat a je-li to možné hledat řešení, které bude vyhovovat jak zaměstnanci, tak firmě jako takové.

Když takové řešení naleznete, mnohdy tak získáte obrovskou výhodu, pokud jde o nábor a udržení vysoce výkonných členů vašeho týmu. 

Věnujte pozornost duševnímu zdraví

Fyzická pohoda je samozřejmě velmi důležitá, ale stejně důležité je i duševní zdraví zaměstnanců. Naši TAB Facilitátoři tak doporučují svým členům zejména to, aby jako zaměstnavatelé zajistili, že jejich firemní kultura nepřispívá k toxickému pracovnímu prostředí.

Samozřejmě, benefity jako jsou nejrůznější workshopy zaměřené na rozvoj zaměstnanců a přístup do fitness centra na pracovišti, jsou atraktivní, nicméně nejdůležitější je pěstovat kulturu podpory, v níž vaši zaměstnanci necítí potřebu „vyhořet“.

Prosazujte efektivní pracovní návyky

Zaměstnavatelé, kteří své zaměstnance neustále nutí dělat více a více za kratší dobu, si zadělávají na problémy při budoucím náboru a udržení zaměstnanců. Zkuste se raději zaměřit na kvalitu odvedené práce. Když narazíte na zaměstnance, který pracuje dlouho (i po skončení pracovní doby), podívejte se na způsoby, jak této situaci předejít a vytvořit efektivnější pracovní návyky. Někdy se stačí jen podívat, jak zaměstnanec svou práci vykonává, ne vždy je totiž nutné trávit čas v kanceláři, aby byla odvedena kvalitní práce.

Důraz na finální výsledky vašich zaměstnanců vás také mohou přivést k lidem, kteří mohou mít problémy. Díky tomu jim můžete nabídnout koučování, vedení a školení dříve, než budou mít šanci odvést nekvalitní práci. I tím jim pomůžete přispět k nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

Rádi byste získávali podobné praktické tipy, které vám mohou pomoci otevřít oči a budovat zdravější firemní kulturu? Staňte se členy TAB Board.