Pozor na 5 chyb ve strategickém plánování

Pozor na 5 chyb ve strategickém plánování

Strategické plánování je velmi důležitou součástí růstu podniku. Pokud se generální ředitel a vedoucí pracovníci nedívají dopředu na to, co by mohla přinést budoucnost, existuje jen malá možnost růstu a expanze. Podnik může pouze přešlapovat na místě a doufat v co nejlepší finanční výsledek.

Ponořit se do procesu strategického plánování bez náležité přípravy může zároveň vést ke zmatkům a nejasnostem. Příliš mnoho pokusů o efektivní plánování ztroskotá na chybách, kterých se při něm dopustíme. Zde je pět nejčastějších chyb strategického plánování, kterých byste se měli za každou cenu vyvarovat:

Rok co rok je všechno stejné

Vzpomínáte si na strategický plán, který jste vytvořili na rok 2022, už v roce 2021? Možná pro vaši firmu fungoval dobře, ale to neznamená, že byste tento plán měli v roce 2023 jednoduše recyklovat znovu.

Časy se mění, podmínky na trhu se mění, klíčoví pracovníci přicházejí a odcházejí. Z těchto a mnoha dalších důvodů se snažte vytvořit a přijmout nový plán, který se bude svým tónem a kvalitou lišit od plánu z minulého roku. Některé prvky mohou zůstat stejné, ale zdržte se pouhého přidání několika nových dat do starého plánu.

Nedostatek informací ohledně potřeb zákazníků

Pokud jde o efektivní strategické plánování, nejlepším receptem na úspěch je cílené zaměření na zákaznickou základnu. Strategické plány až příliš často bruslí kolem měnících se požadavků zákazníků a místo toho se spoléhají na obecný koncept zákazníků.

Chcete-li zvýšit efektivitu, důkladně prozkoumejte současnou a předpokládanou demografickou strukturu zákazníků, zjistěte, co děláte správně (a co špatně) s ohledem na udržení zákazníků, a podívejte se blíže na to, jak můžete nadále řešit problémy, kterým vaši zákazníci čelí.

Nedostatečné zaměření na konkurenci

Prakticky v každém oboru podnikání existuje konkurence v boji o zákazníky. Bohužel mnoho strategických plánů nedokáže posoudit, jaký vliv může mít konkurence na plány růstu. Nedostatečné zaměření na konkurenci může vyústit ve strategický plán, který existuje ve vzduchoprázdnu, bez ohledu na větší národní nebo mezinárodní trhy.

I když se do plánu nedostanou všechny údaje z analýzy konkurence, osoby pověřené jeho tvorbou by měly mít přehled o klíčových konkurentech, o tom, kam v předchozím roce expandovali nebo kde se omezili, jak komunikují se zákazníky atd.

Plán, který se „nesčítá“

Někdy se stává, že plán, který vznikne na základě strategického uvažování, „nesedí“, pokud jde o jeho analýzu, popis výzev a možná řešení. To se může stát, když plán vytváří komise nebo když zúčastněné osoby zanedbaly zajištění kontinuity a soudržnosti celého plánu.

Odborníci na strategické plánování doporučují vyhýbat se příliš složitým formulacím nebo překombinovaným úvahám. „Vytvořit jednoduše strategii tím, že věci zhloupnete … nefunguje,“ poznamenává Forbes. Místo toho „dbejte na to, aby strategie tvořila soudržný celek“ a „jednotlivé kapitoly a části plánu“ do sebe zapadaly. Strategický plán musí především dávat smysl.

Rozpory uvnitř firmy

Jak efektivní může být strategický plán bez podpory společnosti? V mnoha případech, poznamenává autor knih o podnikání Bernard Marr, jsou plány „vypracovány pouze jednou osobou… bez zapojení kritických zainteresovaných stran z jiných částí společnosti, a pak jsou jednoduše předány z vedení jako dekret z nebes.“. To může mít za následek absenci porozumění nebo podpory zevnitř.

Místo toho konzultujte s různými odděleními, abyste mohli navrhnout komplexnější plán. Budování konsenzu je dlouhou cestou k případné realizaci plánu.

Pracujete na strategickém plánu na další rok a hodil by se Vám pohled zvenčí? Naši zkušení TAB facilitátoři a kouči jsou připraveni s ní pomoci. Inspiraci a neotřelé pohledy na váš byznys od podobně smýšlejících podnikatelů načerpáte i díky členství v TAB Board.