SWOT analýza pomáhá podnikatelům dosáhnout úspěchu

SWOT analýza pomáhá podnikatelům dosáhnout úspěchu

Za celá ta léta, co pomáháme podnikatelům rozvíjet jejich byznys, jsme slyšeli stovky příběhů o tom, jak a proč se naši členové pustili do podnikání. Každý příběh je jiný, ale všechny mají jedno společné – každý z nich se pustil do podnikání, aby svým zákazníkům poskytoval lepší služby než konkurence. Pravdou je, že vždy je co zlepšovat – i ty nejúspěšnější firmy se neustále učí zlepšovat své produkty, služby a zkušenosti zákazníků.

Abyste měli co nejsilnější firmu, je důležité vyhodnotit, kde se na trhu nacházíte. Jedním z nejlepších způsobů, jak to udělat, je provést SWOT analýzu. Jedná se o rutinní cvičení, které s našimi členy často provádíme, zejména poté, co v jejich podnikání nebo v celém odvětví došlo k významné změně.

SWOT analýza pomáhá identifikovat vaše silné a slabé stránky, ukáže vám příležitosti a hrozby, které se vašeho byznysu mohou bezprostředně týkat. To, že o nich víte, vám pomůže prosperovat a uspět:

Proveďte neformální SWOT analýzu

SWOT analýzy znamená identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vašeho podnikání, a to jak interních, tak externích. Než začnete, doporučujeme vytvořit si seznam otázek týkajících se jednotlivých kategorií, které vám pomohou při brainstormingu s vaším týmem. Nezapomeňte také zapojit různé členy vaší firmy. Díky tomu budete moct těžit z jejich jedinečných pohledů na věc. Můžete zahrnout vedoucí pracovníky na úrovni C, vyšší management i některé pracovníky v první linii.

Identifikujte své silné stránky

Pro začátek doporučujeme sestavit seznam vašich silných stránek. Zamyslete se nad tím, co děláte dobře a na co jste získali pozitivní zpětnou vazbu od svých zákazníků. Znalost toho, v čem jste dobří, vám může pomoci vytvořit silnější a/nebo jasnější jedinečnou nabídku služeb či produktů, díky nimž stoupnete v očích svých zákazníků.

Co si položit tyto otázky?

 • V čem jsou vaše služby/produkty jedinečné?
 • Jaké zásady, procesy a postupy vedou k efektivitě ve vaší firmě?
 • Jak jste zajistili silné finanční výsledky?
 • Jaké vztahy s vašimi obchodními partnery, dodavateli, zákazníky fungují a proč?
 • Jaké technologie využíváte, které vnímáte jako jedinečné a osvědčené?

Zamyslete se nad svými slabými stránkami

Nyní, když již znáte vaše silné stránky, je čas zamyslet se nad těmi slabými. A ano, každý je má. Podobně jako u silných stránek se zamyslete nad tím, jak by se vaše podnikání mohlo zlepšit z interního i externího hlediska. Doporučujeme podívat se na to, co o vás říkají vaši zákazníci na internetu. Využijte recenze na Googlu a dalších podobných stránkách, abyste zjistili, kde se vaše aktivita možná minula účinkem. Stejně tak si poslechněte, co říkají vaši zaměstnanci o tom, jak byste mohli zlepšit firmu zevnitř:

 • Je třeba posílit vedení, a pokud ano, proč?
 • Je fluktuace zaměstnanců vysoká? Proč tomu tak je?
 • Co dělají vaši konkurenti dobře a vy ne?
 • Co chybí ve vaší nabídce produktů nebo služeb?
 • Potřebuje váš marketing posílit?


Hledejte nové příležitosti

Jak již bylo zmíněno, podniky se neustále vyvíjejí a jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je prozkoumat nevyužité příležitosti. I ta nejmenší příležitost může vést k významným pozitivním změnám ve vašem podnikání.

Zvažte třeba tyto příležitosti:

 • Nová partnerství, prodejci nebo dodavatelé
 • Fúze a akvizice
 • Digitální transformace
 • Rozšíření/Inovace vašich produktů a služeb
 • Vstup na nové trhy

Připravte se na případné hrozby

Sestavení seznamu potenciálních hrozeb pro vaše podnikání vám zajistí, že budete mít připravený pohotovostní plán pro případ, že by se něco zvrtlo. Umožní vám také tyto hrozby proaktivně řešit.

O jaké hrozby může jít?

 • Inflace
 • Růst vstupních nákladů
 • Nedostatek pracovních sil
 • Změny právních předpisů ve vašem oboru
 • Změny v chování spotřebitelů
 • Nenadálá situace – pandemie, tornádo, povodeň

Některé z těchto hrozeb sice nemůžete ovlivnit, ale je důležité, abyste byli vždy informováni o dění ve svém oboru i u konkurence. Členství v oborové asociaci a provádění analýzy konkurence vám může pomoci získat informace potřebné k tomu, abyste zůstali v obraze.

Jste připraveni provést SWOT analýzu pro svou firmy? Naši zkušení TAB facilitátoři a kouči jsou připraveni s ní pomoci. Inspiraci a neotřelé pohledy na váš byznys od podobně smýšlejících podnikatelů načerpáte i díky členství v TAB Board.