Růst je důležitý pro každou firmu a každého podnikatele

Růst je důležitý pro každou firmu a každého podnikatele

Nezakládá a neudržuje každý podnikatel nebo majitel firmy firmu, aby viděl její růst? Odpověď se zdá zřejmá. Ale jak vám řekne mnoho špičkových koučů, někteří obchodní lídři, kteří dosáhnou určité úrovně úspěchu, se spokojí s tím, že zůstanou na této úrovni. Mají pocit jistoty v prostoru, který jejich podnikání zabírá na trhu, a nemají motivaci něco měnit.

Pro každého majitele firmy a lídra je takový postoj riskantní. Růst totiž není pro firmu jen důležitý – je naprosto zásadní. Bez trvalého růstu bude totiž firma stagnovat, což může ve výsledku vést ke snížení standardů kvality produktů či služeb, zhoršení zákaznického servisu, špatnou morálku zaměstnanců a řadu dalších problémů.

Růst „je zásadní pro dlouhodobé přežití podniku,“ poznamenává nibusinessinfo.co.uk a poukazuje na tyto jasné výhody:

  • Snazší diverzifikace zdrojů
  • Najdete a identifikujte nové prodejní příležitosti
  • Rozšíříte nabídku produktů nebo služeb
  • Získáte nové zákazníky

Růst také může „posílit důvěryhodnost vašeho podnikání, což vám umožní rozšířit vaši dodavatelskou základnu a zvýšit stabilitu a zisky“.

Spousta dalších důvodů podněcuje vedení firem k tomu, aby přijali způsob myšlení „nepřetržitého růstu“. Rostoucí, finančně zajištěná společnost se často těší dominanci na trhu, což znamená menší hrozbu ze strany konkurentů, která přináší větší sílu k vyjednávání velkých nákupů, například nové technologie, nebo výhodnějších dohod o nájmu či pronájmu.

Efektivní růst také pomáhá odvrátit potenciálně negativní dopady výkyvů na trhu a v národní ekonomice. Navíc vysoký profil rostoucí společnosti často oslovuje ty nejtalentovanější uchazeče o zaměstnání.

Růst – rizika a příležitosti

Růst samozřejmě není možný bez běžných rizik. Pro generální ředitele a vlastníky firem, kteří oceňují osobní kontrolu, představuje rostoucí firma mnoho oblastí jako je nábor, marketing, finance, prodej, kde je mikromanagement nemožný.

Úspěšný růst slouží jako jasná připomínka toho, že nikdo nemůže dohlížet na všechny aspekty podnikání. Přijde den, kdy je čas vzdát se kontroly nad některými nebo mnoha oblastmi – v ideálním případě talentovaným, dobře vyškoleným podřízeným. Bez ochoty delegovat nemůže žádný lídr očekávat pokračování růstu bez problémů.

Další hrozbou související s růstem podnikání je ztráta osobního kontaktu se zákazníky. Termínem „osobní“ rozumíme vše od zajištění vysoce kvalitních produktů a služeb až po spolehlivé dodání a rychlou reakci na dotazy nebo stížnosti zákazníků. Je to jeda z nejčastějších připomínek mezi jinak loajálními zákazníky: „Společnost se příliš rozrostla a nyní se nemohu ani dostat k někomu, s kým bych mohl mluvit!“

Pokračující růst je také nákladný. Je potřeba najímat a školit nové zaměstnance, provádět výzkum a vývoj, který podporuje větší inovace, stejně jako výdaje spojené s marketingovým a prodejním úsilím.

Plánování růstu

Kvůli těmto a dalším obavám je životně důležité růst plánovat a nejen čekat, až k němu dojde. Obchodní plán „by měl podrobně uvádět, jak bude vypadat vaše požadovaná expanze a kde chcete být během 6–12 měsíců,“ poznamenává CEO Today. Mít cíle, na které můžete mířit, „bude užitečné během období růstu pro měření vašeho úspěchu“.

Mezi další efektivní růstové strategie patří:

  • Upgrade nové produktové řady
  • Rozšíření na různá místa
  • Navázání nového obchodního partnerství
  • Diverzifikace vaší současné obchodní nabídky

Snad nejdůležitější je, že neustálý růst umožňuje vašemu podnikání inovovat, což vede k novým příležitostem na trhu. Inovace jsou zásadní pro odrazení konkurentů a pro udržení naladění na neustále se měnící potřeby vaší cílové skupiny.

Tyto a další strategie mohou být uvedeny v obchodním plánu spolu s navrženým harmonogramem pro dosažení konkrétních milníků růstu.

Není žádný důvod, proč by vedoucí firmy musel řešit výzvy růstu sám. Díky dostupnosti služeb koučování vedoucích pracovníků, jako je TAB, mohou majitelé firem a generální ředitelé sdílet nápady pro růst s ostatními, kteří „tam již byli a udělali to“ – čímž se sníží šance, že udělají drahou chybu.

Všichni členové TAB jsou odhodláni rozvíjet své podnikání a pomáhat ostatním členům dosáhnout podobných cílů. Zjistěte více o tom, jak může TAB pomoci vašemu podnikání růst.