Účetní oddělení může pomoci k zisku

Účetní oddělení může pomoci k zisku

Pokud jste nikdy neviděli vaše finanční a účetní oddělení jako místa, která mohou přispět k ziskovosti vašeho podnikání, nejste sami. Podle našich zkušeností většina majitelů firem nepřemýšlí dostatečně o tom, jak využít jejich potenciál ovlivňovat zisk firmy místo toho, aby jejich fungování představovalo pouze položku v jejich provozních nákladech.

Většina podnikatelů nezačne podnikat proto, že jsou odborníky na finance a účetnictví. Podnikatelé jsou vizionáři. Mají produkt nebo službu, kterou uvádějí do života. Málokdy je nadchne účetní část podnikání. Jistě, chtějí být ziskoví, ale detailní zabývání se čísly je jim často cizí.

Zde je typický vývoj toho, jak se potřeba fungování a správa účetních záležitostí vyvíjí v jednotlivých fázích firmy. Uvidíte, že je to často poháněno vnitřní nebo vnější potřebou. Může to vypadat nějak takto:

Fáze 1: Firma se rozjíždí

Věci jsou v pohybu, zákazníci přichází, stejně jako první prodeje. Je třeba platit účty, fakturovat peníze, někdy i zákazníky urgovat ohledně zaplacení.

Fáze 2: Podnik začíná růst

Zákazníci přichází a firma musí začít sledovat výnosy a výdaje, nesoustředit se jen na plnění závazků a „vymáhání“ pohledávek.

Fáze 3: Čas na lepší sledovací mechanismus

Již máme zakoupený a nastavený účetní systém. Ne vždy ale správně a tak, aby nám poskytoval informace, které naše firma a její další rozvoj potřebuje.

Fáze 4: Čas danit!

Podnikatel potřebuje pomoc, je na něm totiž, aby se vyrovnal s prvním podáním daňového přiznání. Abyste sám nemusel studovat vše potřebné, najmete si externího účetního. Ten dá daňové přiznání dohromady tak, aby jej bylo možné podat.

Fáze 5: Podnik roste – čas přijmout účetní

Je čas půjčit si peníze a banka hledá účetní závěrky společnosti. Jejich součástí je i rozvaha, které možná jako majitel firmy úplně nerozumíte. Je čas přivítat ve svém týmu účetního!

Fáze 6: Podnik nadále roste – ale něco není v pořádku

Vaše účetní na částečný úvazek je drahá. Více transakcí rovná se více času, což znamená více nákladů a tyto fixní režijní náklady nepřispívají k výnosům.

Fáze 7: Fixní náklady na účetní se zvyšují

Jak se podnik neustále rozrůstá, přidáte dalšího účetního, možná i další členy týmu. Množí se zakázky, musíte řešit i více pohledávek.

Fáze 8: Něco chybí

Oddělení, která pro vaši firmu představují zejména fixní náklad a jen málo přispívají k její ziskovosti, je třeba prozkoumat. Jejich činnost je nezbytná, nicméně správné nastavení jejich struktury může přinést pozitivní změnu.

Co kdyby finanční a účetní oddělení přispívalo k zisku podniku? Jak by to vypadalo?

Pravdou totiž je, že většinu transakcí zpracovává vaše účetní oddělení. A právě tam najdete „informace“, které lze převést na „znalosti“.

Takto to vypadá, když se z vašeho účetního oddělení stane zisková část podniku:

  • Dostáváte pravidelné, srozumitlené, včasné a přesné finanční výkazy, vaši účetní vás upozorňují na odchylky
  • Umíte číst, analyzovat a interpretovat své finanční výkazy, včetně velmi důležitého Výkazu o peněžních tocích
  • Své znalosti financí můžete využít ke zlepšení rozhodování a ověření předchozích rozhodnutí
  • Díky těmto informacím můžete ve svém podnikání provádět úpravy dříve, než například nastane problém
  • Pravidelně dostáváte informace o finančních a provozních klíčových ukazatelů výkonnosti
  • Pravidelně dostáváte prognózy předpokládaných peněžních toků, což přispěje k vaší schopnosti plánování

Většina majitelů firem může činit lepší rozhodnutí pro svou společnost, když:

  • Mají včasné a přesné finanční informace
  • Vědí, co mohou od svého účetního/finančního oddělení očekávat
  • Využívají tyto aktuální informace a přeměňují je ve znalosti

Podniknutí těchto kroků dává účetnímu či finančnímu oddělení možnost podílet se na vytváření zisku. Stanou se tak odděleními, které pracují pro vás, pomáhají vám růst a nejsou jen částmi firmy, které představují jen nákladovou položku.

Jste připraveni proměnit své účetní oddělení tak, aby vám pomáhalo dosahovat zisků? Inspirujte se u členů TAB, kterým se to daří.