Krize přinesla 86 % členů TAB Board nové výzvy a příležitosti

Krize přinesla 86 % členů TAB Board nové výzvy a příležitosti

Uplynulé měsíce znamenaly pro podnikatele z celého světa nutnost se vyrovnat se situací, kterou nikdo z nás nečekal a možná si ani neuměl představit. Nejinak tomu bylo v Česku a na Slovensku. Takřka ze dne na den se mnozí majitelé firem ocitli bez tržeb, bez zaměstnanců, bez zakázek. Dostali se tak do stavu, který lze jednoznačně pojmenovat slovem krize.

Průzkum, který jsme v průběhu května realizovali mezi členy TAB Board CZ&SK, však ukázal něco jiného, pozitivního. Téměř 70 % z dotazovaných účastníků průzkumu totiž to, co se odehrálo a odehrává kolem pandemie COVID-19, vnímá jako příležitost. Jen 19 % si naopak myslí, že jde čistě jen o krizi. Celých 86 % členů TAB Board pak navíc v této době objevilo konkrétní nové výzvy a příležitosti. U 23 % z nich došlo k posílení využívání online nástrojů v procesech, kde to bylo jen trochu možné. Celkem 13 % členů přiměla k vytvoření nového produktu či služby, 9 % pak k realizaci personálních změn, které často již delší dobu plánovali.

Změny, které vydrží

Většina podnikatelů musela v reakci na situaci přijmout opatření, která by jim pomohla zajistit další bezproblémové fungování jejich byznysu. Řada z nich se osvědčila natolik, že je implementují i do „běžného“ provozu:

  • 62 % firem posílá online komunikaci s klienty
  • 52 % firem bude využívat práce na dálku a home office
  • 38 % firem rozšíří či upraví své portfolio
  • 33 % firem zavede do svých procesů krizové řízení a nastaví jeho mechanismy

V rámci průzkumu nás také zajímalo, jaké dopady vlastně koronavirová krize a vládní opatření na byznys našich členů měla, a také to, jak jim v této obtížné době pomohlo jejich členství v TAB Board. Výsledky nám ukázaly, že 58 % firem se muselo vypořádat s omezeným fungováním u svých zákazníků a odběratelů. V případě 42 % podniků se omezení fungování týkalo jich samotných. Zhruba 37 % majitelů firem zaznamenalo problémy s cashflow, 19 % se pak muselo vypořádat s personálními problémy či komplikacemi na straně dodavatelů.

Právě v této době krize tak členové velmi ocenili, že jsou součástí podnikatelské komunity TAB Board. Pro 44 % z nich byla pravidelná online zasedání a koučinky zdrojem inspirace a nápadů, jak své podnikání posouvat vpřed i za nepříznivých podmínek. Více jak pětina pak ocenila podporu, které se jim v rámci boardů dostalo. Celkem 19 % členů získalo ze strany dalších podnikatelů nezaujatý pohled, který je pro jejich další rozvoj velmi důležitý.

Chcete se i Vy připojit k podnikatelské komunitě TAB Board a těžit z výhod, které členství přináší? Neváhejte a kontaktujte nás.