Co je byznys koučink a proč ho potřebujete?

Co je byznys koučink a proč ho potřebujete?

Byznys koučink TAB Board

Byznys kouč je pro majitele firem přínosem zejména v tom, že jim pomáhá definovat vizi jejich podnikání a objasňovat to, jak zapadá do jejich osobních cílů. Takový koučink lze tedy popsat jako proces využívaný k tomu, aby se podnik posunul z místa, kde se právě nachází, tam, kde jeho majitel chce, aby byl.

Někdy může dojít k záměně termínů koučink a mentoring. Ačkoli kouč i mentor shodně přináší klientům své dlouholeté zkušenosti, jejich role se v určitém momentě velmi liší. Zatímco mentor se soustředí zejména na poradenství v konkrétních bodech, úkolem kouče je podnikatele vést, pomáhat mu s plánováním a zdůrazňovat mu důležitost jeho aktivního přístupu k dosažení úspěchu.

Je faktem, že aktivní majitelé firem se čím dál tím častěji snaží pochopit, proč je dosažení podnikatelských cílů důležité nejen pro jejich profesní život, ale i ten osobní. Koneckonců, je to právě majitel firmy, kdo určuje, jak rychle a jakým způsobem se bude jeho byznys posouvat vpřed. Je tedy jasné, že pokud nejsou jeho podnikatelské cíle v souladu s těmi životními, chybí u něj i jistá dávka motivace k jejich naplnění.

Plánování s koučem

A jak taková spolupráce s koučem probíhá? Po ujasnění informací o tom, kam chce podnikatel svůj byznys do budoucna dostat, mu kouč pomáhá sestavit plán, jak tento „sen“ naplnit. Společně stanoví priority, tedy to, jaké cíle a strategie je třeba nezbytně naplnit, aby se podnik přiblížil k naplnění jeho vize. Důležité je, že spolupráce klienta a kouče je dlouhodobá. Pravidelně se setkávají, a to buď týdně nebo měsíčně. Během sezení se však nejen plánuje, ale také kontroluje – a to kroky, které podnikatel v rámci plánu realizoval.

Kvalitní byznys kouči mají s vedením klientů dlouholeté zkušenosti, které ve své práci pro majitele firem uplatňují. Pomáhají podnikatelům zjistit, jaké vůbec jejich cíle jsou a vytváří mapu k jejich dosažení. Častokrát majitel firmy zjistí, že některé položky na jejich seznamu cílů, jsou „pouhé“ úkoly, jejichž splněním se posouvají zase o kousek blíž k dosažení těch dlouhodobých.

Odpovědnost majitele

Stěžejním prvkem byznys koučinku je přijetí odpovědnosti. Stejně tak jako si fotbalový trenér nenazuje kopačky a nepůjde sám místo svých svěřenců střílet góly či strážit branku, ani byznys kouč neudělá vaši práci. Není tím, kdo do vaší firmy přijde dělat změny, které je třeba realizovat. Váš kouč je tu od toho, aby vás přiměl soustředit se na konečný výsledek a připomněl vám, proč je to důležité. Bude vás motivovat k dodržení vašich závazků. Pokud bude potřeba, nastaví vám zrcadlo, jež vám osvětlí slepá místa vašeho podnikání. A to i ve vztahu k vašemu osobnímu životu.

Koučové a facilitátoři působící pod hlavičkou TAB Board sledují cíle vytvářením klíčových metrik výkonu (tzv. KPI – Key Performance Metrics), díky nimž je cesta k dosažení cíle jasně daná a srozumitelná. Kouč je zde od toho, aby sledoval a měřil váš pokrok.

Mnoho skvělých majitelů malých a středních podnikatelů dnes ve svých podnikatelských příbězích často prozrazují, že za jejich úspěchem částečně stojí také skvělý byznys kouč. Důvod je prostý. Spojení síly poradenského boardu, který v podstatě supluje zasedání představenstva firmy (které má k dispozici majitel velké společnosti) a řeší vaše nápady a plány, s byznys koučinkem, který vám pomůže implementovat nápady a strategie z každého měsíčního zasedání. Tato kombinace, která v TAB Board funguje, vám pomůže dostat váš byznys z míst, kde je dnes, na pozice, kde by se podle vás měl nacházet v budoucnu.

Proto neváhejte a využijte šanci stát se členem TAB Board a posunout své podnikání vpřed.