Jak zlepšit komunikaci na pracovišti? Poradíme vám!

Jak zlepšit komunikaci na pracovišti? Poradíme vám!

Dobrá komunikace je naprosto nezbytná ve všech oblastech lidského života, v práci to platí snad dvojnásob. Špatná komunikace na pracovišti totiž může zadělat na problémy, které by vás ani nenapadly.

Faktem je, že „odpojení“ a neinformovaní zaměstnanci mají velmi často nepříznivý dopad na vaše podnikání a fungování celé vaší společnosti. A to bez ohledu na to, na jaké pozici pracuje. Vytvoření a následná implementace efektivních komunikačních dovedností, nástrojů a strategií v kanceláři je pro společnosti zásadní, aby optimalizovaly výkon a zůstaly konkurenceschopné.

Často se můžeme setkat s tím, že firmy, které trpí nedostatkem konstruktivní interakce mezi vedením a zaměstnanci, nemají definované komunikační strategie nebo nástroje. To může ve výsledku vést ke vzniku nedorozumění, potlačení inovací, a dokonce i ke snížení zisků. Jestli-že se vedení společností nebude snažit sdílet interní informace o stavu a budoucnosti firmy se svými zaměstnanci prostřednictvím pravidelné komunikace – např. za pomoci emailu, online komunikační platformy, případně pravidelných osobních schůzek a setkání, mohou být ovlivněny základní oblasti organizace, a to včetně těchto:

Vedení lidí a týmů

Vedoucí pracovníci, kteří nemohou anebo dokonce neumí efektivně komunikovat, mohou jen těžko tuto činnost správně provádět. Pracovníci i na těch nejnižších pozicích totiž spoléhají právě na své manažery, že jim poskytnou konkrétní zpětnou vazbu, určí směr, jakým se firma a její plány ubírají, a případně projeví pozitivní uznání jejich práce. Pokud tom tak není, může se stát, že lidé ve vaší firmě si nebudou úplně jistí tím, jaké jsou jejich povinnosti a ba co hůř. Bude jim chybět motivace, což rozhodně nepotřebuje žádný manažer ani majitel firmy. Špatná neefektivní komunikace totiž často brání vzájemné spolupráci mezi zaměstnanci, a tím i dosažení úspěchu.

  • Firemní kultura
    Nejen neexistující, ale také neefektivní komunikace může být pro zaměstnance frustrující. Takové prostředí bez relevantních informací vytváří živnou půdu pro nedůvěru, zmatek a drby. Pokud nemají zaměstnanci mezi sebou a vedením fungující komunikační spojení a nemají pocit, že jejich hlas je „tam nahoře“ slyšet, může dojít ke ztrátě jejich loajality a pocitu odpovědnosti k vaší firmě. To může vyústit k větší fluktuaci ve firmě, což je v dnešní době, kdy se řada zaměstnavatelů potýká s velkým nedostatkem pracovníků, opravdu velký problém.

     

    Díky správně nastavené komunikaci si můžete se svými kolegy a podřízenými vybudovat vztah založený na důvěře bez zbytečných tajností. A právě ten vám pomůže k vytvoření silného a otevřeného vztahu s vaším týmem. Výborným nástrojem, který vám v tomto kromě pravidelných porad, může pomoci je psaní firemního blogu, ve kterém můžete svým lidem představovat vizi, předat jasný vzkaz o fungování firmy a budovat tak soudržnou komunitu. Je to také výborná cesta, jak jim za jejich práci veřejně poděkovat.

  • Produktivita
    Zaměstnanci touží po prostředí, ve kterém mohou budovat vztahy s kolegy a sdílet své nápady a perspektivy. Pokud nemají přístup k lidem a zdrojům, nemohou účinně vykonávat svou práci. To může snížit morálku a motivaci k dobrému výkonu, což vede k méně produktivní práci. Důsledkem toho může nízká produktivita vašeho týmu ovlivnit včasné dodání produktů či služeb, což může poškodit pověst firmy. Pokud by se taková situace opakovala, může to mít až fatální dopad na vaše podnikání.

Co je tedy třeba dělat proto, abyste problémům souvisejícím s neefektivní komunikací předešli?

Aby bylo možné tyto problémy řešit, musí jim vedení firem porozumět a identifikovat jejich hlavní příčiny a také dopady. Například při absenci transparentního vedení se mohou „drby“ po kanceláři šířit jako požár a odvádět zaměstnance od jejich úkolů. Na všechny strany šířící se fámy mají také tendenci narušovat firemní kulturu, vzbuzovat paniku a podkopávat autoritu vedení společnosti.

Vedoucí pracovníci by si také měli být vědomi toho, že je třeba brát zřetel na volbu správných komunikačních kanálů a nástrojů tak, aby vyhovoval nejen jim, ale také zaměstnancům. Například, komunikace prostřednictvím e-mailu při spolupráci na projektu může být výhodná, ale v konečném důsledku méně efektivní, než práce „naživo“.

Využívání nejrůznějších aplikací umožňujících rychlou výměnu informací – např. nejrůznější messengery, může zvýšit výkon vašeho týmu a pomoci firmě efektivněji fungovat. Konstruktivní je také zdokonalovat se v aktivním naslouchání, emocionálním řízení a týmové komunikaci se zaměstnanci. Dalším způsobem, jak posílit sounáležitost vašich zaměstnanců s firmou je oslava jejich úspěchů a pokroku. Dejte jim vědět, že víte, že se jim daří a jsou pro celý tým přínosem.

Zaměřením se na zlepšování komunikace ve vaší společnosti můžete dosáhnout i dalších firemních úspěchů. Dokonce se můžete dočkat i růstu zisků. Pokud zaměstnanci cítí, že jsou plně zapojeni do fungování firmy, pracují s větším nasazením a využívají chytrých řešení, které vedou k těm správným výsledkům, a pomáhají tak naplno využít potenciál firmy.

Téma komunikace se na pravidelných zasedání objevuje velmi často. I Vy můžete využít osvědčené rady a zkušenosti dalších majitelů malých a středních firem. Staňte se členy celosvětové komunity podnikatelů.