Seznamte se s Mojmírou Pekárkovou, novou regionální ředitelkou TAB Board na Moravě

Seznamte se s Mojmírou Pekárkovou, novou regionální ředitelkou TAB Board na Moravě

Podnikatelé z Brna a Hodonína budou mít co nevidět příležitost řešit své podnikatelské problémy a výzvy v rámci pravidelných zasedání TAB Board. A to díky Mojmíře Pekárkové, která je novou franšízantkou a regionální ředitelkou TAB Board v této oblasti.

Zajímá vás, čím ji koncept pravidelného setkávání majitelů firem na boardech zaujal? Zeptali jsme se jí!

Co jste dělala před tím, než jste se stala franšízantkou konceptu TAB Board?

Moje profesní kariéra začínala v oblasti marketingového řízení, odkud jsem se přesunula do oblasti výkonného managementu, kde jsem strávila více než 10 let. V té době jsem pracovala na celé řadě projektů v oblasti obchodu, které zahrnovaly komplexní portfolio činností od vývoje produktů, přes nastavování procesů, ekonomické řízení, budování prodejních cest, HR aktivit až po poprodejní servis.

Kde jste se s konceptem TAB Board setkala prvně?
Poprvé mne koncept zaujal v rámci článku na webu, který se věnoval komplexnímu pohledu na řízení firem. Následně jsem se o myšlenku začala zajímat více, protože tato témata jsem často řešila v rámci své manažerské praxe a s tak komplexním a otevřeným přístupem k problematice řízení jsem se nesetkala.

Čím Vás oslovil?
Zaujal mne především koncept vzájemné spolupráce a podpory lidí, kteří řeší podobné problémy spojené s řízením jakéhokoliv businessu. Ve své praxi jsem se často setkávala s dopady tzv. manažerské samoty, což znamená, že na většinu klíčových rozhodnutí, která mají dopad do řízení, resp. rozhodování manažera nebo majitele, jsou tito lidé většinou sami a v rámci prostředí, v němž se pohybují, tedy mezi svými spolupracovníky, dodavateli, konkurencí a zákazníky, nemají možnost je vždy zcela otevřeně diskutovat a získat tak nestranný a nezaujatý pohled.

S čím do spolupráce s TAB Board jdete?
Chci využít své zkušenosti a sdílet myšlenky, zkušenosti a ověřená řešení z praxe s rovnocennými partnery a společně posouvat podnikání do dalších úrovní a možností.

Co vidíte jako jeho hlavní výhody a přínosy pro podnikatele?
Jednoznačně největší přínos TAB Boardu vidím v propojování podnikatelů a majitelů firem v inspirativním a podporujícím prostředí. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že plnou hodnotu a přínos celého konceptu nejlépe člověk pochopí při osobní účasti na boardu, kde vše to, co TAB Board deklaruje, najednou prožíváte osobně a cítíte se velmi komfortně, bezpečně a máte pocit skutečné spolupráce a pochopení.

Jaká je podpora ze strany TAB Board na samém začátku?
Oceňuji především komplexní přístup a to, že školení je efektivní kombinací základních principů podnikání a tzv. best practices, která umožnují poměrně rychlé pochopení konceptu a nastavených postupů. Výsledkem je pak samozřejmě větší jistota a úspěšnost v praxi.

Co vidíte jako podstatu práce franšízanta? Co je Vaší denní náplní práce?
Franšízový koncept je nastavený tak, že dává prostor pro neustálý osobní a profesní rozvoj, čímž vlastně naplňuje veškeré ambice, s nimiž obvykle lidé do podnikání jdou. Hlavní náplň práce vidím především v permanentní komunikaci a kontaktu s lidmi sdílejícími obdobné principy a vize, což je základem pro dosažení jakýchkoliv vytčených cílů.