Největší chyby lídrů. Vyvarujte se jich!

Největší chyby lídrů. Vyvarujte se jich!

Vize, intuice, zkušenosti, nápady – atributy, které by měly být společné opravdovým lídrům. I ti nejlepší však musí mít na paměti, že to, že se dostali do vrcholných pozic, ať už v korporaci, či ve vlastním byznysu, neznamená, že nemohou dělat chyby. V jejich nejlepším zájmu je se jich vyvarovat a snížit jejich počet na minimum.

Pravdou totiž je, že chyby firemního TOP managementu či samotných majitelů firem, mají mnohdy daleko vážnější následky než ty, které udělají ostatní lidé ve firmě. Důvodem je fakt, že jednání rozhodnutí lídrů mohou potenciálně ovlivnit velké množství zaměstnanců, zákazníků i obchodních partnerů.

Právě proto je třeba uvědomit si, jaké chyby jako lídr můžete udělat a dávat si na ně pozor:

Mám funkci, jsem lídr

Být výkonným ředitelem firmy či jejím majitelem často znamená vídat své jméno na hlavičkovém papíře či na dveřích své kanceláře, která je tou nejlepší z firmy.               Je třeba si ale uvědomit, že tyto „znaky“ nejsou tím, co definuje lídra. To, o co se opravdoví lídři starají, je dosažení cíle a motivace lidí kolem sebe, aby chtěli a odváděli tu nejlepší možnou práci.

Vše zvládnu sám

Každé úspěšné podnikání je výsledkem několika faktorů, celé řady rozličných činností. Je jich příliš mnoho na to, aby vše zvládl jeden jediný člověk. Lídři, kteří své týmy vedou efektivně, dokáží rozlišit mezi tím, co je nutné, aby udělali sami, a tím, co mohou svěřit svým kolegům a zaměstnancům. Správný lídr udává směr a vytváří strategii, operativní činnost by měl být schopen delegovat a neplýtvat na ně energií, kterou může využít při posouvání svého byznysu vpřed.

Nechybuji!

Asi největší chybou, kterou může lídr udělat, je odmítnout si přiznat, že i on může udělat chybu. Neuvědomují si, že je v sázce opravdu mnoho a je fakt, že nikdo není neomylný. Pravým znakem lídra je umět převzít odpovědnost za svá pochybení, za svá špatná rozhodnutí. Uznání chyby je jednou z nejlepších věcí, které může lídr udělat. Díky tomu totiž může jít příkladem ostatním ve firmě a podporovat odpovědnost všech v ní.

Já jsem tu tím nejdůležitějším

Úspěšným lídrům se logicky dostává velké pozornosti, na kterou si mohou snadno zvyknout. Někdy se však mohou obávat, že by mu někdo jiný z firmy mohl díky dokončení důležitého projektu nebo zahájení klíčové iniciativy kousek té pozornosti ukrást. V krajním případě to může dojít tak daleko, že do své společnosti najímají lidi, o nichž mají pocit, že jsou dostatečně kompetentní, ale není pravděpodobné, že by je zastínili. Tento v jádru špatný postoj by mohl společnost připravit o výjimečný talent, kterých je na současném trhu nedostatek. Silní vůdci ve svých firmách podporují kreativitu a iniciativu a nezajímají se o to, kdo za dosažený úspěch získá uznání.

Není to má vina

Takový postoj může zaujmout snad jen nejistý lídr. Efektivní vedení firmy či pracovních týmů znamená celkové převzetí odpovědnosti za jejich fungování. Je důležité, aby byl lídr schopný poučit se ze špatných kroků a tím předcházet jejich učinění do budoucna. Shazování viny na ostatní mezi postupy správného lídra rozhodně nepatří. Slouží totiž jen k narušování morálky a snižování produktivity v celé firmě.

Správným přístupem k vykonávání své funkce může každý člověk, který se dostal do pozice vůdce, všechny tyto chyby v řízení napravit či zcela vyloučit. Zaměřením se spíše na rozvoj silných stránek své osobnosti může majitel firmy či její generální ředitel spolupracovat se svým týmem tak, že mohou do budoucna dosahovat velkých úspěchů.

Zajímá vás, jaké vlastnosti by měl mít správný lídr? Přečtěte si článek 5 základních vlastností byznys lídr.