Obchod a marketing

Obchod a marketing

Asi budete souhlasit, že obchod a marketing ze všeho nejvíce ovlivňují vaše podnikání. Bez jasných cílů v prodeji a marketingu, včetně plánu na jejich dosažení – riskujete, že skončíte jako jeden z tisíců podniků každý rok. Tyto firmy neuspěly nejen vinou špatného způsobu řízení a vedení firmy či “ne-vlastněním” špičkového produktu, ale i prostým nedostatkem efektivních technik prodeje a marketingu.

Členství v TAB vám pomůže

  • zorganizovat si vaše obchodní cíle
  • vytvořit si jasný obchodní a marketingový plán, který je náležitě sladěn s vaší vizí růstu firmy.

Už nebudete muset říkat “já nevím, co mám dělat”, “nemám peníze na rozvoj firmy”, nebo některou z dalších podobných výmluv a nářků podnikatelů a živnostníků u nás i ve světě.