Akcelerátor Board pomáhá začínajícím podnikatelům nastartovat růst

Akcelerátor Board pomáhá začínajícím podnikatelům nastartovat růst

Kromě řízeného manažerského vzdělávání řešíme v Akcelerátor Boardu aktuální výzvy a příležitosti, které se členům objevují v jejich podnikání a kterým čelí při vedení svých firem, vysvětluje Petr Škabrada, master-franšízant konceptu TAB Board.

Můžete nám představit Akcelerátor Board?

Akcelerátor Board je koncept, který pomáhá majitelům startupů a malých firem rychleji a profesionálněji rozvíjet své firmy a dosahovat tak i lepších výsledků v porovnání se situací, kdy jsou na vedení těchto firem sami. Majitelé velkých společností mohou při strategickém řízení a vedení svých firem využívat zkušeností svého managementu a také členů představenstva. Takovou možnost startupy a malé firmy ve většině případů nemají. Důvodem je fakt, že podnikatelé malých společností si nemohou dovolit rozsáhlejší manažerský tým. Hlavně proto, že je to finančně velmi nákladná záležitost. A co teprve majitelé startupů, nebo když začínající podnikatel je úplně sám, jako samostatně podnikající osoba (OSVČ), ale chce se posunout dále a rozvíjet se jako firma?

Pro koho je tedy primárně určen?

Mnoho majitelů startupů a velmi malých firem potýká s tím, že jsou bez profesionálního manažerského zázemí. Chybí jim zkušenosti, jak strategicky vést a rozvíjet svou firmu a trpí při tom i „více rolemi“ ve svých firmách. Pracují jen „ve své firmě“, než „na své firmě“ a jejím strategickém vedení. Firma se pak rozvíjí „nesystémově“, chybí jasná firemní strategie. Majitel firmy obvykle nedělá zcela správná rozhodnutí při jejím řízení, a navíc to nedělá ani „správně“. Výsledkem je, že nedosahuje požadovaných výsledků, byť nápad při jejím založení byl inovativní i žádoucí na trhu. TAB, The Alternative Board tak pro tyto, spíše začínající podnikatele přišel s řešením, kterým jsou právě Akcelerátor Boardy.

Faktem totiž je, že tito podnikatelé mají méně problémů (témat) než majitelé větších společností. Například členové Akcelerátor Boardů mají obvykle méně personálních problémů, protože mají málo zaměstnanců – pokud vůbec nějaké mají. Jejich hlavními problémy jsou obvykle prodej se zajištěním pravidelných příjmů společnosti a řízením jejího cashflow i výběru vhodných spolupracovníků.

Sečteno a podtrženo, Akcelerátor Board je určen pro podnikatele, kteří chtějí rychleji nastartovat a profesionálněji rozvíjet své podnikání, chtějí dosáhnout vyšší ziskovosti, vyšších zisků a zároveň si udržet osobní svobodu. Při tom všem ale zároveň chtějí pracovat podle osvědčených metodik pro strategičtější vedení svého podnikání.

Jak Akcelerátor Board probíhá? Jak intenzivní je zapojení člena? Kolik mu to zabere času apod.?

Akcelerátor Board se schází jednou měsíčně buď na osobním nebo ve virtuálním online Boardu. Ten trvá dle počtu členů 3 až 4 hodiny. První část zasedání je věnována vzdělávání na vybrané manažerské téma, které je zpracováno v TAB Akademii pro rozvoj manažerských dovedností. Ve druhé části společně řešíme konkrétní výzvy vybraných členů AB Boardu z hlediska praxe a zkušenosti ostatních.

Jaká témata se obvykle na Akcelerátor Boardu řeší?

Kromě řízeného manažerského vzdělávání řešíme aktuální výzvy a příležitosti, které se členům objevují v jejich podnikání a kterým čelí při vedení svých firem, jsou to obvykle témata jak z vlastního plánování a vedení obchodního rozvoje businessu, tak i finančním plánováním, řízením cashflow a výběrem lidí a správným načasováním konkrétních akcí i zavádění systémových opatření ve svých firmách.

Co si z programu členové odnesou?

Manažerské znalosti a profesionální přístup k vedení svých rozvíjejících se firem. Ty díky tomu mohou prosperovat, být stabilní a udržet se v dnešním konkurenčním prostředí.

Chcete se dozvědět o Akcelerátor Boardu více, nebo se do něj přímo zapojit? Neváhejte nás kontaktovat!