Tipy pro budování skvělé firemní kultury

Tipy pro budování skvělé firemní kultury

Existuje mnoho důvodů, proč se uchazeči o zaměstnání přiklánějí k určitému druhu pracovních nabídek a proč se zaměstnanci rozhodnou zůstat u stejné společnosti po několik let. Jedním z klíčových faktorů je kvalita firemní kultury.

Ze zřejmých důvodů jakákoli kultura, která je prosycena negativními jevy – zbytečné utajování informací, případy obtěžování na pracovišti, špatný styl řízení – nebude přitahovat uchazeče o zaměstnání a pravděpodobně ani nedojde k významnému udržení zaměstnanců v dlouhodobém horizontu.

Mnohem vhodnější je vytvořit firemní kulturu, která v sobě integruje jak větší strategické cíle, tak zásady, které pomáhají zaměstnancům cítit se na svých pozicích spokojení a s chutí se pouštět do nových výzev.

Kultura se samozřejmě v různých firmách liší. Zde jsou však klíčové kroky, které můžete podniknout ke zlepšení kvality své vlastní firemní kultury:

Buďte transparentní


Jak jsme již dříve uvedli, je velmi důležité, aby vedoucí pracovníci informovali lidi o změnách v organizaci, a to jak o těch, které jsou již ve fázi realizace, tak o těch, o kterých se uvažuje. Alternativa tohoto přístupu, tedy pracoviště plné podezření, fám a dohadů o budoucnosti, je špatná ve všech směrech a rozhodně neodpovídá zdravé kultuře na pracovišti.

Důležité je také osobní projevování hodnot, které chcete vidět jako příklad v celé vaší firmě. Zaměstnanci následují příkladu, který jim dávají lidé ve vedoucích funkcích, ať už v dobrém či zlém.

Podporujte rozmanitost

Podniky s autenticky různorodými pracovními týmy opakovaně vidí silnější živnou půdu pro nové nápady a také vhled do odlišných cílových skupin. Ty by jinak homogenní firemní kultura mohla přehlédnout.

Podniky by tak měly věnovat čas analýze svých současných zaměstnanců na všech úrovních, zjistit, kde rozmanitost chybí, a aktivně provádět změny. Užitečné je také vytvoření různorodého týmu při náboru zaměstnanců, který zajistí širší škálu pohledů na zaměstnance.


Podporujte profesní rozvoj

Takoví zaměstnanci, které chcete, jsou ti, kteří mají dovednosti, zkušenosti a aktivní zájem zlepšovat se v tom, co dělají. Nabídka možností profesního rozvoje proto může přilákat ty správné uchazeče o zaměstnání a podpořit udržení stávajících zaměstnanců.

Získejte lepší představu o tom, co jednotliví zaměstnanci hledají, pokud jde o kariérní postup, a hledejte způsoby, jak tyto ambice podpořit – financujte účast na příslušných školeních a/nebo hledejte příležitosti pro křížové vzdělávání v rámci organizace.


Dejte zaměstnancům rozhodovací pravomoci

Kultura, která podporuje samostatnost a rozhodování zaměstnanců, vypadá pro uchazeče o zaměstnání mnohem lépe než kultura, kde jsou lidé zaseknutí na svých pozicích bez možnosti ovlivnit směřování firemní politiky. Pokud se chystá velký projekt, nechte zaměstnance, kteří projekt vedou, samostatně rozhodovat o tom, jak dosáhnout nejlepších výsledků.

Pokud budou moci zaměstnanci rozhodovat bez obav z následků, dobří zaměstnanci si této důvěry budou vážit a budou se snažit dělat ta nejlepší rozhodnutí“.

Bavte se při teambuildingu


Práce je práce a zábava je zábava. Občas se však obě tyto složky prolínají, zejména při nápaditých cvičeních, která vedle prvku teambuildingu zahrnují i zábavu. Lidé potřebují upustit páru, a když to mohou udělat a obohatit vztahy v týmu, vyhrávají všichni.

Stejně tak vytvářejte příležitosti pro užší spolupráci různých oddělení v rámci organizace. Tyto „mezioborové schůzky“ pomáhají posilovat pracovní vztahy, inspirují k inovativním nápadům a mohou firmám pomoci efektivněji řešit problémy.