6 tipů, jak ze skvělých zaměstnanců udělat vynikající lídry

6 tipů, jak ze skvělých zaměstnanců udělat vynikající lídry

Situace na trhu práce je v současné době napjatá a konkurenční. Bylo by velmi nerozumné nesnažit se do firmy získat ty nejlepší lidi zvenku a udržet si ty, kteří pro vás již pracují. Problémem řady podnikatelů je, že se snaží za každou cenu obsadit každé volné místo. Nevěnují však dostatečnou pozornost přípravě nových zaměstnanců a také těch stávajících zkušených na pozice s větší odpovědností a kompetencemi.

Zaměření se na rozvoj zaměstnanců s cílem proměnit skvělé zaměstnance ve vynikající lídry nejen z dlouhodobého hlediska prospívá podniku, ale může sloužit jako vysoce atraktivní náborová strategie pro budoucí nové zaměstnance.

Jak tedy rozvíjet zaměstnance, aby se stali silnými lídry ve vaší firmě?

Poskytujte stálou zpětnou vazbu

Zaměstnanec, u něhož cítíte potenciál stát se do budoucna lídrem v rámci vaší firmy, se může posouvat vpřed už jen díky zpětné vazbě, kterou mu poskytnete. Prozkoumejte, jak co nejlépe nastavit procesy předávání zpětné vazby. Možností máte hned několik – od pravidelných individuálních schůzek až po detailní čtvrtletní sezení, kde se diskutuje o výkonu a cílech. Svou zpětnou vazbu zformulujte způsobem, který zdůrazní hodnotu, kterou tento zaměstnanec vaší firmě přináší, s konstruktivními připomínkami, jak upravit to, co zatím nefunguje na 100 %.

Najděte mentory nebo jimi buďte sami

Nic nepřispívá k rozvoji zaměstnanců lépe než dobře strukturovaný mentorský proces. Samozřejmě, že ne každý generální ředitel nebo majitel firmy má čas věnovat se této činnosti, ale jistě máte ve svém týmu zkušeného manažera nebo vedoucího, který by mohl být pro tuto roli perfektní. Kromě urychlení křivky rozvoje zaměstnanců nabízí mentoring spoustu příležitostí k předávání zkušeností napříč vaší společností, což opět pomáhá budovat u vašich zaměstnanců vůdčí schopnosti.

Vzbuďte pocit závazku a autority

I to, že dáte zaměstnancům určitou pravomoc k přijímání konkrétních rozhodnutí o jejich práci, může vést k rozvoji lídrů. Ukazujete tím, že máte důvěru v jejich zralost a rozhodovací schopnosti. Také to vyvolává pocit podílení se na tom, kam podnik směřuje. A to je obrovský krok k udržení kreativity a angažovanosti zaměstnance.

Podporujte společné aktivity vašich zaměstnanců

Začínající lídr by se měl dozvědět co nejvíce o všech aspektech vaší firmy. Podle odborníka na talent management Andre Lavoie je tedy dobré, podporujete-li „vytváření vztahů na pracovišti během oběda nebo na akcích po práci“. Podpořte úsilí svých zaměstnanců o vytváření sítí s dalšími zástupci vaší firmy mimo kancelář. Naučí se , jak navazovat silné vazby, vést rozhovory s cizími lidmi. To jim pomůže zlepšit jejich komunikační schopnosti, které jsou pro lídra nezbytné.

 Jasně definujte příležitosti růstu v rámci vaší společnosti

Zaměstnanec, který vidí ve vaší firmě svou budoucnost, se může nechat odradit, pokud získá pocit, že byl vynechán při povyšování na vyšší pozici. Pokud jste skutečně odhodláni pracovat na rozvoji zaměstnanců, dejte všem zaměstnancům vědět, že jakmile se otevírají nové pozice, zásadou vaší společnosti je nejprve vyzkoušet a najmout někoho zevnitř.

Vzdělávejte své lidi v tom, co potřebují

Zaměstnanec, který je připravován na to stát se lídrem, bude mít pravděpodobně určité „nedostatky“, které je třeba řešit. Od tzv. soft skills, jako je komunikace, až po pokročilejší znalosti obchodních operací. Poskytování finanční pomoci a další podpory těmto zaměstnancům při účasti na workshopech, seminářích nebo jiných školeních může významně posílit jejich znalosti. Ty pak budou nadále používat ku prospěchu vaší firmy.

Každá firma by se měla zabývat výchovou nové generace lídrů. Rady a osvědčené tipy, jak na to, můžete získat na zasedání podnikatelských TAB boardů od dalších zkušených majitelů a majitelek firem.