Zapojte všechny své zaměstnance, nehledě na generace

Zapojte všechny své zaměstnance, nehledě na generace

Vícegenerační pracovní kolektivy jsou realitou dnešní doby. Ve firmách vedle sebe bok po boku pracují až čtyři generace, a to bez ohledu na to, v jakých odvětvích působí. A podíl lidí starších 50 let na pracovním trhu neustále narůstá.

Takový je trend, dnešní padesátníci totiž již velmi často nevyhlíží „jen“ den, kdy budou moci odejít do zaslouženého důchodu. Chtějí být aktivní a pracovat do 66, 70 a někteří dokonce až do 80 let – ať už na plný nebo alespoň částečný úvazek. Na pracovním trhu se tak potkávají tzv. baby boomers narození v letech 1943 až 1960, s generací X (1960 až 1980) a mileniály, ke kterým se postupně přidávají zástupy generace Z.

Dát dohromady, sladit a řídit takový tým lidí může představovat velkou výzvu. Do jednoho týmu totiž skládáte nejen různé věkové skupiny, ale také zkušenosti, hodnoty a pracovní morálku. Budete-li však naslouchat potřebám, cílům a stylu práce každé generace, můžete dát dohromady tým, ve kterém se bude každému pracovat příjemně – bez ohledu na jeho datum narození. Ale jak na to?

Zvolte komunikační strategii

Komunikační styl by mohl být jedním z větších a zjevnějších indikátorů generačních rozdílů. Mladší generace, jako mileniálové a generace X dávají přednost písemné komunikaci prostřednictvím Messengerů, SMS nebo e-mailu. Starším generacím však může být pohodlnější konverzace tváří v tvář, případně po telefonu. Používejte tedy co nejvíce komunikačních stylů, abyste zajistili, že každý člen vašeho týmu dostane důležité informace včas.

Podporujte mentoring a spolupráci

Zaměstnanci, mezi nimiž je například velký generační rozdíl, mohou mnohdy najít společnou řeč při práci na dosažení stejných cílů. Starší zaměstnanec může například sdílet své zkušenosti s prací s obtížnými klienty. Mladší zaměstnanec může pomoci přivést staršího člověka k využívání moderních technologií. Budováním komunity a prostředí orientovaného na spolupráci povzbuzujete členy svého týmu, aby navzájem hledali a využívali své přednosti ve prospěch vaší společnosti či organizace.

Motivujte s rozmyslem

Máte tým složený z lidí, kteří se nachází v různé životní fázi, řeší zcela jiná témata, mají různé potřeby. Benefity, které jim nabízíte v rámci práce by tak toto vše měly odrážet. Řada mileniálů chce při své práci maximálně využívat moderní technologie, které jim umožní zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Umožněte jim pracovat na dálku, používat aplikace a technologie, které jim poskytnou svobodu, po které touží, ale být i nadále součástí týmu. Vaši starší zaměstnanci možná budou mít větší zájem o to zůstat ve formě a „držet krok s mladými“. Oslovit je tak můžete nabídkou školení např. v nových dovednostech, nebo používání nejrůznějších softwarových programů či aplikací.

Upravte styl vedení týmu

Každá generace reaguje na autoritu jinak. Zatímco ta starší je často zvyklá mít k autoritám větší respekt, mladší generace dává přednost jinému typu leadershipu, který není založen na mikromanagementu. Členové týmu z mladší generace častěji ocení konstruktivní zpětnou vazbu, která jim pomáhá přizpůsobit se jakýmkoli výzvám, se kterými se mohou setkat. Úkolem leadera je věnovat pozornost stylu každé generace a pracovat s ním pro dosažení nejlepšího výsledku.

Zůstaňte otevření novým nápadům

Do budoucna lze očekávat, že pracovní prostředí ve firmách bude stále rozmanitější, a to nejen co se generačních rozdílů týká. Proto je pro leadera důležité, aby byl flexibilní ve svých myšlenkách a postojích. Zůstaňte otevřeni výzvám, silným stránkám a potřebám každého, aby váš tým mohl pracovat efektivněji.

Hledání, a hlavně získávání nových kvalitních zaměstnanců je v dnešní době opravdovou výzvou, a to z mnoha důvodů. Průzkum TAB Business Pulse zaměřený na nábor a udržení zaměstnanců ukázal, že podle majitelů firem je tou nejefektivnější strategií pro udržení stávajících zaměstnanců „zlepšení komunikace a firemní kultury“.

Témata firemní kultury a interní komunikace jsou velmi často předmětem diskuzí během zasedání podnikatelských TAB boardů. Díky ní mohou majitelé firem získávat nové podněty a zpětnou vazbu, která jim jak komunikaci, tak i firemní kulturu pomáhají zlepšovat. To vše na základě osvědčených praktik ostatních členů boardu.