Jak překvapivě snadno sepsat fungující strategický plán

Jak překvapivě snadno sepsat fungující strategický plán

Je pravda, že když se rozhodnete sepsat strategický plán vašeho podnikání, čeká vás náročný proces. Se správnými znalostmi a jasným strategickým modelem to však může být překvapivě snadné.

Strategické plánování vždy vyžaduje čas, ale odměna stojí za to. Pokud je správně sepsán a realizován, přenese všechny součásti procesu do souladu s cíli vaší společnosti. Podnikatelé se neustále setkávají s novými okolnostmi, výzvami, měnícími se obchodními podmínkami – to vše si často žádá i změny ve strategickém plánu. Ten tak není definitivní, ovlivňují ho vnitřní i vnější změny. A na to je třeba pamatovat již při jeho tvorbě.

Základní prvky, na které by měl pamatovat strategický plán

Než se pustíte do tvorby strategického plánu, měli byste se nejprve seznámit s hlavními prvky, které do něj zahrnout:

Prohlášení o vizi: Neměli byste začít pracovat na strategickém plánu bez definovaného prohlášení o vizi. Pomůže při stanovování strategie k dosažení nejdůležitějších cílů vašeho podnikání.

Hodnoty společnosti: Vaše hodnoty představují způsob, jakým se chováte jako společnost při plnění svých cílů. Mezi dobré hodnoty patří například soucit, zodpovědnost nebo inovativnost.

Oblasti zaměření: Jde o zásadní operace a procesy, na které se zaměříte, když pracujete na dosažení své vize.

Strategické cíle: Ty představují vaše nejvyšší cíle. Je důležité je definovat a sladit s oblastmi, na které se zaměřujete.

KPI (Key performance indicator): Definují způsoby, jak budete měřit pokrok vaší společnosti při dosahování obchodních cílů.

Projekty: Představují kroky a činnosti, které děláte pro dosažení svých obchodních cílů. Jsou velmi specifické a citlivé na čas.

Kde jsme teď?

První věcí, kterou je třeba při psaní strategického plánu udělat, je podívat se na vaši aktuální situaci. Pokud se chcete naučit psát strategický plán, musíte přemýšlet o tom, kde je vaše společnost nyní, a zkontrolovat, zda jsou vaše základní hodnoty stále na místě.

Tři důležité prvky, které je třeba dodržovat:

Prohlášení o poslání
Každý podnik potřebuje poslání k popisu a definování účelu společnosti. Do svého poslání můžete zahrnout různé věci, ale mělo by v něm být jasně uvedeno, co vaše organizace dělá a proč existuje.

Hlavní zásady
Vaše hlavní zásady definují, co vaše firma znamená a v co jako společnost věříte. Zopakujte si, jaké hodnoty jsou základem každodenních činností a interakcí mezi vedením a zaměstnanci.

SWOT
Dalším zásadním prvkem, bez kterého se neobejdete, když tvoříte strategický plán, jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby vaší společnosti – SWOT analýza. Musíte si být vědomi každého prvku, abyste mohli vytvořit strategii, která zlepší váš celkový úspěch.

Kam jdeme?

Při přemýšlení o tom, jak napsat strategický plán, si musíte položit jednu z nejdůležitějších otázek: „Kam jdeme?“

Pomůže vám to získat jasnou představu o tom, kam se vaše společnost v budoucnu ubírá a čeho chcete dosáhnout. Budoucnost lze těžko předvídat, ale několik prvků vám může pomoci do ní nahlédnout, a to na základě různých ukazatelů. Mezi ně patří například:

Udržitelná konkurenční výhoda
Každý podnik by měl tvrdě pracovat na vytvoření udržitelné konkurenční výhody, která odlišuje jeho společnost od konkurence. Zamyslete se nad nejlepšími aspekty svého podnikání. Čím je jedinečné? Co může vaše společnost dělat, případně dělá lépe, než kterákoli jiná?

Prohlášení o vizi
Jasná vize toho, jak bude vaše organizace vypadat v budoucnosti, je nezbytná pro vytvoření dobré strategie. Každému to dá cestu, po které se bude ubírat.

Jak se tam dostaneme?

Stanovení toho, jak dosáhnete své vize, je nejdůležitější součástí strategického plánu a je také časově nejnáročnější. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho způsobů, jak se z místa, kde se nyní nacházíte, dostat do své budoucí vize, trvá nějakou dobu, než najdete ten správný. Výběr určité trasy bude definovat, jak pomalu nebo rychle se dostanete do konečného cíle, takže je velmi důležité vybírat moudře.

Při brainstormingu způsobů, jak dosáhnout své vize, musíte vzít v úvahu různé prvky, jako jsou strategické cíle, strategie, krátkodobé cíle, akční plány, výsledkové listiny a realizace plánu. Každý z těchto prvků je zásadní pro budoucí úspěch vašeho strategického plánu a každý vyžaduje pozornost.

Při hledání způsobů, jak optimalizovat své operace, musíte jasně definovat dlouhodobé i krátkodobé cíle a pokrýt každý aspekt plánování.

Strategický plán a nastavování priorit

Pokud vás zajímá, jak napsat strategický plán, aniž byste znali priority, odpověď zní – nelze to. Nejprve si musíte nastavit strategické priority, a to často vyžaduje čas. Při stanovování priorit ve vašem plánu existují tři oblasti:

Současná situace
Zamyslete se nad tím, které aspekty vašeho podnikání si vedou skvěle a které aspekty je třeba zlepšit. Rozpoznejte, co vám brání dosáhnout vašich cílů.

Perspektiva budoucnosti
Znalost vaší aktuální situace nestačí k vytvoření optimálního strategického plánu. Protože nikdo nedokáže přesně předpovídat budoucnost, je nejlepší shromáždit tým a promluvit si o vizích členů týmu o budoucnosti vašeho podnikání.

Hodnotový návrh
Váš hodnotový návrh je skupina nejvýraznějších důvodů, proč by se měli vaši zákazníci zajímat o váš produkt nebo službu.

Tvorba strategického plánu, a bylo to už několikrát zmíněno, vyžaduje spoustu času, úsilí a do jisté míry i schopnosti podívat se na náš byznys zvenku, s odstupem. Může se ale také stát, že se v takovém momentě můžete cítit velmi osamoceně, pod vší tou tíhou zodpovědnosti.

Nemusí tomu ale tak být. Podnikatelé, kteří se rozhodli svou firmu rozvíjet za pomoci členství v TAB Board, pracují soustředěně na naplňování svých vizí a dosahování cílů, stejně jako na svých strategických plánech. Pohled zvenčí od dalších kolegů z podnikatelského boardu jim dává nové impulsy, a hlavně zpětnou vazbu, kterou majitelé firem často postrádají. Při individuálním koučinku pak mají příležitost jednotlivé své kroky probírat se svým TAB facilitátorem.