Chemie mezi námi a franšízantem musí fungovat

Chemie mezi námi a franšízantem musí fungovat

V našem konceptu necháváme franšízantům poměrně velkou „podnikatelskou“ volnost. Na druhou stranu však musí respektovat standardně nastavené procesy a postupy, říká Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.

Jakým způsobem vás franšízanti oslovují? Odkud se k Vám dostávají?

Je několik cest, jak se k nám noví zájemci o franšízu dostávají. Největší úspěch máme na doporučení od stávajících franšízantů a doporučení od členů boardů. Tam nás lidé znají a jsme pro ně známý a důvěryhodný koncept. Další kontakty získáváme na různých networkingových setkáních, kde hovoříme o konceptu TAB. Malé procento se nám také hlásí přímo přes sociální sítě.

Co rozhoduje o tom, že se zájemcem o franšízu zahájíte jednání?

Máme vytipován seznam několika základních profesních a osobnostních požadavků na „ideálního“ kandidáta. Když to zjednoduším, tak vhodným kandidátem budou například zájemci z okruhu korporací, kteří prošli nějakou vyšší manažerskou pozicí, nebo pracovali jako konzultant nebo kouč s business zkušenostmi. Také jsou vítání bývalí majitelé společnosti, kteří nyní mají ambice pracovat s TAB atd. Pokud člověk projeví zájem o franšízu nejprve se společně setkáme na neformální schůzce a představíme mu náš koncept. Budeme s ním ale také hovořit o jeho představách a očekáváních, které má vůči naší potenciální spolupráci. Tím zjišťujeme, zda jsou naše společné zájmy v souladu. Pak teprve, pokud potenciální franšízant projeví zájem, pokračujeme v konkrétní prezentaci systému TAB s jasným očekáváním jeho role, jeho cíli i naší lokální podporou, kterou bude dostávat během spolupráce s TAB, jakož i s ekonomickými údaji a dalšími jednotlivými kroky, které povedou k získání franšízy TAB

Jak velkou roli u vás hraje chemie?

Obrovskou. Je nutné si uvědomit, že uzavřením franšízové smlouvy vzniká oběma stranám závazek na dobu 10 let. Musíme být připraveni, že s franšízantem jako člověkem budeme trávit dlouhou dobu. Oboustranná otevřená komunikace je proto velmi důležitá.

Máte nějakou strategii, díky níž poznáte, že to je ten správný kandidát?

TAB má procesy, kterými musí budoucí franšízant projít. Musí absolvovat školení, kde prokáže schopnost pracovat s podnikateli, řídit zasedání TAB Board a vést i následný koučink.

Na co se zájemci o franšízu nejčastěji ptají?

Jaká je návratnost investice projektu TAB, jak získají své první členy a jaká je průměrná doba členství v TAB Boardu.

Pro většinu franšízových konceptů, resp. jejich majitelů, je poměrně velkou komplikací kreativní franšízant. Jak se na takové franšízové partnery díváte v TAB Board?

V našem konceptu sice necháváme franšízantům poměrně velkou „podnikatelskou“ volnost, zároveň však musí respektovat standardně nastavené procesy a postupy – například při jednání s klienty, dále naší interní komunikaci i způsoby vedení jednotlivých TAB Boardů. S kreativními kolegy, kteří chtěli změnit tyto závazné postupy a procesy, jsme se již také setkali. Ale vždy to dopadlo stejně. Nejen, že v tom lepším případě nic lepšího nevymysleli, v tom horším díky „jejich novému systému“ dokonce začali ztrácet svou výkonnost i klienty. Často slýcháme, u nás je to v podnikatelské oblasti jiné než ve světě, ale opak je pravdou. Ověřili jsme si, že zavedené procesy a postupy při práci se členy TAB platí stejně v celém světě a Česká republika není výjimkou. Nejlépe to vyjádřil zakladatel TAB US „Just follow the process and you will be successful“.

Má cenu franšízanty ke spolupráci nějakým způsobem přemlouvat?

Rozhodně ne. Pokud on sám necítí, že chce tuto práci dělat, nevěří konceptu, nebo sám sobě a má pochybnosti, pak nemá cenu někoho přemlouvat. Pokud bychom někoho přemlouvali a posléze by neměl výsledky, bylo by to trápení pro obě strany. Chceme, aby franšízant převzal zodpovědnost za svoje podnikání. My jsme zde od toho, abychom mu na začátku maximálně pomohli a byli k dispozici po celou dobu jeho působení, pokud bude potřebovat jakoukoliv pomoc.

 

Zaujala vás možnost podnikat s konceptem TAB Board? Přečtěte si, jak se stát jeho franšízantem.