Budování kultury důvěry ve vaší společnosti

Budování kultury důvěry ve vaší společnosti

Jako majitel firmy musíte zvládnout a uplatnit mnoho důležitých dovedností. Jde například o provoz firmy, její finanční řízení, mít znalosti z oboru i personalistiky a různých předpisů, právních požadavků, včetně jejich dodržování. Je toho hodně, co je třeba pochopit a zvládnout, ale každá z těchto dovedností je nezbytná pro vedení a rozvoj úspěšné firmy. Existuje však i mnohem měkčí dovednost, která je pro efektivní vedení firmy neodmyslitelně důležitá. Je to dovednost, která je podceňována, nedostatečně rozvíjena a většinou i špatně chápána. Je to koncept, který je zdánlivě tak jednoduchý a přímočarý, přesto zůstává pro mnoho majitelů, zejména těch, kteří buď založili své podnikání, nebo se do něj z velké části pustili sami, neuchopitelný. Co je to za tajemný pojem, který odděluje dobré lídry od skvělých? Je to „Důvěra“.

„Důvěra/ Důvěryhodnost“ je náročné slovo, zejména pokud jde o vedení firmy, a to hlavně proto, jak často se zneužívá. Prohlášení typu „Věřím, že máte nástroje, které potřebujete k výkonu své práce“ ve skutečnosti neodráží postoj důvěry, ale spíše očekávání splnění požadavku. „Důvěřujte mi, že vaše usilovná práce je náležitě zohledněna“ je spíše důrazem na výkon než prohlášením o ujištění nebo potvrzení. Protože slovo „důvěra“ často používáme nesprávně nebo se skrytými záměry, jeho skutečný význam a záměr se často ztrácí ve slovníku obchodních blábolů.

Stručná odpověď zní, že důvěra/ důvěryhodnost není zaškrtávací políčko, které jednou zaškrtneme a pak už navždy vydrží zkoušku časem. Místo toho je důvěra neustálým, často křehkým balancováním mezi zranitelností a odpovědností. Dokonce i myšlenka na to, že bychom měli důvěřovat druhému, může v mnoha majitelích firem vyvolat velmi nepříjemné pocity, nemluvě o lidech, které vedou.

Proč je důvěra/ důvěryhodnost tak snadno narušitelná

Opět platí, že důvěra není jediný údaj nebo akce, ale spíše kontinuum odpovědnosti, které může být buď podtrženo důsledností, nebo stejně snadno podkopáno nespolehlivostí. 
 Důvěra/ důvěryhodnost vyžaduje čas, opakování a záměr. Je nezbytnou součástí budování produktivního týmu a živé firemní kultury. Důvěru ve firmu, jejího majitele a klíčové vztahy lze však stejně jako demoliční koule v okamžiku zničit jediným nesplněným slibem, nejmenší bílou lží nebo naznačeným nedostatkem podpory. A následky pro firmu mohou být zničující.

Jak vnést do svého podnikání důvěru/ důvěryhodnost

Důvěra, kterou mají vaši zaměstnanci ve vás a ostatní členy vašeho vedoucího týmu, je stejně důležitá jako důvěra, kterou máte vy v ně. Budování kultury důvěry začíná nahoře, takže jako vedoucí pracovník firmy máte míč na své straně.

Následuje sedm důležitých prvních kroků při budování kultury důvěry v celé vaší organizaci:

1. Jděte příkladem. Vycházejte ze stejného chování a jednání, jaké očekáváte od svého týmu. Nastavení standardu důvěry a spolehlivosti nejen buduje vaši vlastní důvěryhodnost jako šéfa, ale také nastavuje správný tón v celé vaší organizaci.

2. Buďte transparentní. Svou vstřícností v souvislosti s různými obchodními dynamikami dáváte zaměstnancům najevo, že si jich vážíte a že jim důvěřujete, pokud jde o informace, které by mohly ovlivnit chod společnosti nebo jejich práci.

3. Stanovte jasná očekávání. Stanovte dobře definované cíle, které vašemu týmu umožní co nejlépe realizovat projekty a splnit jejich cíle. Jasnost odráží postoj spravedlnosti a transparentnosti, a tím posiluje důvěru ve vašem týmu.

4. Podporovat odpovědnost. Přijměte odpovědnost za své činy a dejte najevo, že totéž očekáváte od svých zaměstnanců. Ujistěte se, že každý je odpovědný za své činy a povinnosti, a zároveň jim poskytněte zdroje a podporu, které potřebují k dosažení úspěchu.

5. Udržujte politiku otevřených dveří. Jako vedoucí pracovník firmy dáváte svým zaměstnancům najevo, že si vážíte jejich názorů, že jste jim k dispozici pro diskusi a že jste ochotni věnovat čas osobnímu kontaktu, což je velmi důležité pro budování důvěry.

6. Posílení rozhodování. Umožnění zaměstnancům, aby sami rozhodovali o nejlepším způsobu výkonu své práce, podtrhuje vaši důvěru v ně jako v profesionály a také podporuje iniciativu a inovativní myšlení.

7. Uznání důvěryhodného chování. Oceňujte a dokonce oslavujte činy, které se vyznačují bezúhonností, spolehlivostí a dalšími pozitivními přínosy. To bude váš tým motivovat k udržování vysokých osobních standardů a bude působit jako katalyzátor při budování kultury prodchnuté důvěrou a respektem.

Pamatujte, že důvěru lze snáze ztratit než získat. Jako vedoucí pracovník své firmy udávejte tón poctivosti a spolehlivosti a věřte, že vaši zaměstnanci vás budou následovat.