Jak si vychovat angažované, kvalifikované a zkušené zaměstnance

Jak si vychovat angažované, kvalifikované a zkušené zaměstnance

Najali jste tým jednotlivců s odbornými dovednostmi, zkušenostmi a znalostmi, aby mohli svou práci dělat dobře. Je pravděpodobné, že tito zaměstnanci půjdou někdy nad rámec svých povinností a samostatně povedou projekty, nebo budou jinak pomáhat udržovat vysokou morálku na pracovišti.

Ale co zaměstnanci se skrytým talentem, kteří mohou být dalším přínosem pro vaši firmu? Dusí vaše současná organizační struktura jejich inovativní nápady nebo jinak upozaďuje jejich profesní kvality?

Na dnešním žhavém konkurenčním trhu jsou, nebo by alespoň měli být, hlavními aktivy každé firmy. Představte si, o kolik víc byste mohli těžit z jejich schopností a odborných znalostí, pokud si uděláte čas a dáte jim prostor jejich talenty rozvíjet. Zde jsou tipy, které vám s tím pomohou:

Vytvořte individuální plány rozvoje

Žádní dva jednotlivci nepostupují stejným tempem, nemají stejné ambice. To je důvod, proč v řadě firem nefunguje strategie rozvoje zaměstnanců podle modelu „všichni stejně“. Lepší alternativou je, když se manažer nebo někdo z HR oddělení osobně setká se zaměstnanci a ponoří se hlouběji do jejich konkrétních zájmů a profesních ambicí. To může pomoci určit typ plánu rozvoje, který je pro ně nejlepší. Na základě toho, co zjistíte, nastavte plán, který zahrnuje měřitelné cíle a realistický časový rámec pro dosažení každého cíle.

Zaměřte se na užitečnou zpětnou vazbu

Zaměstnanci až příliš často vnímají zpětnou vazbu od svých manažerů v negativním světle. Může to být proto, že jediná zpětná vazba, kterou kdy dostanou, se týká toho, co udělali špatně. Někdy to nemusí být ani tak zpětná vazba, jako stručně formulovaná výtka.

Stejně jako my všichni, i ostatní zaměstnanci reagují příznivěji na konstruktivní a užitečnou zpětnou vazbu. Ještě lepší je, když podněty od manažerů zahrnují praktické rady. Vysvětlete jim tedy, kde se co pokazilo a co dělat, aby se podobných chyb v budoucnu vyvarovali.

Zaměstnanci chtějí vědět, že práci, kterou dělají a na kterou byli najati, dělají správně. V případě, že v něčem zaostávají, je nejlepší poskytnout jim zpětnou vazbu, která povede k eliminaci chyb a problémů souvisejících s jejich pracovními povinnostmi.

Dávejte pozor na své interakce se zaměstnanci

Někdy, aniž by si toho byli vědomi, manažeři a další lídři odrazují své zaměstnance od rozvíjení svých schopností a dovedností tím, jak se v jejich přítomnosti chovají. Zaměstnanci se často mohou dokonce cítit zastrašováni nebo nerespektováni, což zapříčiní, že je nepravděpodobné, že se na svého šéfa obrátí s novými nápady nebo požadavky na rozvoj svých profesionálních dovedností.

Zvolený tón, neverbální komunikace a výběr slov mají velký vliv na to, jak se vaši zaměstnanci cítí. Je třeba si uvědomit, že ochota šéfa ptát se svých zaměstnanců na jejich názor, naslouchat jim, zapojovat je do procesu organizačních změn, které se jich týkají a dávat jim smysluplné úkoly, to vše prokazuje víru lídra v zaměstnance a jejich potenciál.

Umožněte zaměstnancům poznat, co dělají jejich kolegové

Dokonce i v „otevřené“ pracovní kultuře si zaměstnanci nejsou vždy vědomi práce, kterou dělají jejich kolegové. Chcete-li, aby měli více informací o vašem podnikání, dejte jim šanci zjistit více o tom, jak fungují jiná oddělení. Ještě lepší je nastavit projekty tzv. křížového školení, kde zaměstnanci z jedné oblasti nebo oddělení aktivně spolupracují se zaměstnanci z jiné. Tím se rozšíří jak jejich dovednosti potřebné k provedení práce, tak i hlubší pochopení toho, jak různá oddělení spolupracují na růstu firmy. Všichni známe rčení „Příklady táhnou.“ Ukažte svým kolegům a zaměstnancům, že i vy pracujete na zlepšení svých dovedností, na rozvoji svého talentu. Jistě to ocení. Proto se s nimi podělte o to, že pravidelně chodíte na podnikatelské TAB boardy, které vám pomáhají dívat se na vaši firmu jinak a inspirují vás ke změnám, které mají dopad i na lepší prostředí pro vaše zaměstnance.