TAB Board mi dává prostor diskutovat o problémech i řešeních

TAB Board mi dává prostor diskutovat o problémech i řešeních

„TAB Board inspiruje, zprostředkovává pohled z jiného oboru, názory lidí, kteří si již prošli situacemi a problémy, které podnikatelé řeší. Dokáže mě také propojit s odborníky, kterých se mohu zeptat na to, co mě zajímá, případně využit jejich služeb,“ říká Robert Olschbaur, majitel společnosti PEGAS a člen TAB Board.

Podnikání se Robert Olschbaur věnuje od roku 1990, původně jako fyzická osoba, kdy se začal věnovat rozvíjejícímu se trhu s počítači, softwarem a hardwarem a logistikou. Po několika letech, které strávil v tomto oboru, se však jeho podnikatelské kroky začaly ubírat zcela jiným směrem. „Dostal jsem nabídku na odkoupení podílu v soukromé firmě zabývající se logistikou potravin v oblasti škol a sociálního sektoru. Po zvážení všech pro a proti jsem do této oblasti vstoupil s dalšími dvěma společníky,“ říká pražský podnikatel, který postupem času jejich podíly odkoupil, utlumil své další podnikatelské aktivity a veškerou energii nasměroval do rozvoje tohoto svého byznysu.

Cesta z krize

O tom, že se to vyplatilo, svědčí i fakt, že jeho firma Pegas stále poskytuje své služby i když na nějaký čas ovlivnil její chod koronavirus. Vliv to byl fatální, protože mezi jeho zákazníky patří především odběratelé, kteří byli vládními opatřeními postiženi, což zapříčinilo velmi výrazný propad obratu. I když situace ještě není plně stabilizovaná, „Nyní už se ve firmě však připravujeme na návrat do našich pozic,“ doplňuje Robert Olschbaur s tím, že v této době, kdy ze všech stran zaznívá slovo krize, mu pomohlo, že je členem TAB Board.

Tím se stal v minulém roce a dalo by se říct, že šťastnou náhodou. V době, kdy měl plné ruce práce, mu zavolala telefonní operátorka, která mu nabídla schůzku s jedním z regionálních ředitelů TAB Board v Česku. Původně chtěl odmítnout, byl zahlcen řešením pracovních záležitostí a domníval se, že to bude ztracený čas, ve kterém ho bude někdo přesvědčovat o něčem, co nechce. Podvědomí mu však říkalo, aby si našel čas a na schůzku šel. Slovo dalo slovo a od té doby je jedním ze členů podnikatelské komunity TAB Board.

Co ho přesvědčilo? „Protože jsem na všechna rozhodnutí sám, je nesmírně cenné si promluvit o tom, jak by se v dané věci rozhodovali jiní. Před prvním boardem jsem žádná zvláštní očekávání neměl, nicméně najednou jsem získal pocit, že jsem v týmu s lidmi, kteří něco dokázali a o jejich úhlu pohledu jsem přemýšlel i po skončení zasedání boardu,“ vzpomíná Robert Olschbaur.  

Podnikatelé jako zdroj inspirace a rad

To, co na svém členství oceňuje, je fakt, že na pravidelné zasedání boardu může přijít s konkrétním požadavkem či problémem a dostane se mu konkrétních rad pramenících ze zkušenosti ostatních. Jedním z takových témat, která na boardu otevřel, bylo téma vyhledání obchodních zástupců, lidí, kteří skutečně chtějí pracovat. Díky dalším členům se dozvěděl o možnostech hledání cestou komunit sdružených na různých internetových serverech, dále o do té doby pro něj neznámých personálních agenturách, které se v této oblasti pohybují a o dalších nových možnostech oslovení prostřednictví sociálních sítí. A této informace hned využil. Dnes tak již má spoustu informací a zkušeností a začíná shánět další členy prodejního týmu.  

„V současné době jsme po velmi úspěšném startu tohoto roku dostali ránu ve formě vládních opatření a já hledal odpovědi na řadu otázek spojených s udržením chodu firmy na 10 % při nutnosti zachovat síť odběratelů a klíčové pracovníky. Moje současná TAB facilitátorka Michaela Cuřínová mi v tomto ohledu velmi pomohla,“ vysvětluje Robert Olschbaur, jak konkrétně mu TAB Board pomohl v „době koronavirové“ pomohl.

Členství v TABu by doporučil i dalším podnikatelům, zejména pak těm, kterým chybí možnost diskutovat o přicházejících výzvách, problémech a jejich řešení. Často se také podle Roberta Olschbaura stává, že na board přijde s konkrétní poptávkou po nějakých informacích, a kromě nich si odnese i inspiraci ve zcela jiné oblasti, o které dosud vážněji nepřemýšlel.

Chcete se i Vy stát členem podnikatelské komunity TAB Board? Neváhejte a kontaktujte nás přes náš web.