V TAB Board pomáháme firmám růst

V TAB Board pomáháme firmám růst

Majitelé velkých společností mohou při strategickém řízení svých firem využívat zkušeností svého managementu a také členů představenstva. Takovou možnost malé a střední firmy ve většině případů nemají. A právě pro ně je tu TAB Board. Partner společnosti TAB Board Petr Škabrada v rozhovoru prozradil mimo jiné to, kdy by se podnikatel měl stát jeho členem.

Proč by měl majitel nebo manažer firmy uvažovat o členství v TAB Board?

Členství v TAB Board usnadňuje svým členům – podnikatelům, majitelům malých a středních firem firem lépe se rozhodovat, rychleji a efektivněji nalézat praktická a osvědčená řešení na výzvy a problémy, spojené se svým podnikáním (vedení společnosti). Tím získává náskok před konkurencí a jeho firma se rychleji rozvíjí.

Co je důvodem toho, že se TAB Board orientuje na malé a střední firmy?

Majitelé a CEO větších společností jsou obklopeni zkušenými řediteli a v rámci představenstva společnosti nebo na poradě ředitelů mohou své problémy a výzvy spojené s podnikáním prodiskutovat a vyřešit. Majitelé menších firem, ale žádné podobné „rádce“ obvykle nemají. TAB si jako první uvědomil, že to může být velká škoda. Navíc zaměstnanci menšího podniku se z principu snaží podnikateli spíše zalíbit než mu oponovat. A i když jsou někdy věcní a dokážou být kritičtí k nápadům svého nadřízeného, stále se nedokážou vcítit do situace, kdy na vás leží zodpovědnost za celou firmu. Proto přišel TAB se svým konceptem alternativních boardů, kde se majitelé firem potkávají, sdílejí své problémy, výzvy a plány, a pak v diskuzi, řízené zkušeným TAB facilitátorem, nalézají nové nápady, impulsy a optimální řešení na tyto záležitosti.  Člen boardu si tak může vyjasnit své názory na vzniklou situaci ve firmě a získat radu či návrh na její řešení od ostatních členů z řad zkušených podnikatelů, kteří mu z praxe a na základě svých dlouholetých zkušeností poskytují nezávislou radu a zpětnou vazbu. Člen si tak může vybrat řešení z několika návrhů a rozhodnout se pro variantu, která mu nejvíce „sedí“ a tu pak ve své společnosti realizovat.

V jakých oblastech jste schopni svým členům poradit a pomoci?

Sdílené zkušenosti a rady se týkají všech hlavních oblastí vedení firmy, jako jsou například:

  • obchod
  • marketing
  • řízení financí, řízení kapitálu, cash flow
  • vedení, motivace a rozvoj lidských zdrojů
  • interní komunikace
  • operativa a procesy ve firmě apod.

K tomu jsou k dispozici i systémové nástroje TAB, které vedou člena při SWOT analýze firmy i zpracování jednotlivých strategií.

Co stávající členové na členství nejvíce oceňují?

Při vedení firmy máme všichni tendenci se časem dostávat do „vyjetých kolejí“ a máme „pevná“ přesvědčení, co lze a co nelze dělat. Proto členové především oceňují nový úhel pohledu na vzniklou situaci a její možná řešení, nezávislost a otevřenost rad a zájem týmu najít optimální řešení. Schůzky probíhají v přátelské atmosféře, bez vypjatých emocí, které mnohdy vidíme v jednotlivých firmách při interní diskuzi. Členové boardu jsou z různých odvětví a oborů, a protože nejsou a dle pravidel TAB Board ani nesmí být v konkurenci, jednání jsou zcela otevřená s cílem pomoct ostatním. V diskuzi jsou nejen sdílena praktická a ověřená řešení, které pak urychlují vývoj firmy, ale mnohdy v diskuzi vznikají nové a neotřelé nápady, které zásadně pomohou vyřešit stav, který se zdál v minulosti jako neřešitelný.

Kdy podle Vás nastává moment, kdy by firma měla vyhledat pomoc TAB Board?

Členství v TAB není otázkou nějaké „nemoci“ firmy. Boardy ředitelů jsou standardním „orgánem“ ve všech větších firmách. A jak už bylo řečeno, menší nebo střední firma si především z hlediska nákladů nemůže dovolit větší a rozsáhlejší management tým. Majitel firmy tak bývá na své podnikání „sám“. Tím, že v TAB Board dáváme dohromady nezávislé, ale zkušené podnikatele z menších a středních firem, nahrazujeme tím „de facto“ představenstvo, které je ve větší firmě. Proto se podnikatel může stát členem TAB kdykoliv během existence jeho firmy, nezávisle na jejím stavu. „Jediné“, co při přijímání nových členů ověřujeme je to, že podnikatel má opravdu zájem „něco dělat“ – tj. aktivně pracovat na rozvoji své firmy. Že se tedy nejedná o stagnující firmu, kde je majitel „spokojený“ se svým stavem a nechce se měnit. Taková firma je nejen už předem „mrtvá“, ale takováto „filosofie“ majitele je zcela protichůdná k poslání TAB.